Ο/Η φοιτητής/τρια που επιθυμεί να υποβάλλει ένα πρόβλημα σχετικά με τη φοίτηση του στο τμήμα θα πρέπει να συμπληρώσει στην Ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ την «Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Παραπόνων», στο οποίο θα καταγράψει με συντομία, σαφήνεια και αντικειμενικότητα, το πρόβλημα – παράπονο που έχει, και θα το αποστείλει ηλεκτρονικά στο email: complaints@uowm.gr.

Ο Νομικός Σύμβουλος του ΠΔΜ αφού εξετάσει το παράπονο του/της φοιτητή/φοιτήτριας, μαζί με τυχόν συμπληρωματικό υλικό, προβαίνει στις ενδεδειγμένες ενέργειες, ενημερώνοντας, κατά περίπτωση, είτε τον πρόεδρο του Τμήματος, είτε το Συνήγορο του φοιτητή, είτε την Επιτροπή δεοντολογίας, είτε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ενημερώνεται αρμοδίως ο φοιτητής για τις ενέργειες που έχουν γίνει και τον εν γένει χειρισμό από την υποβολή του, καθώς και για τυχόν αποφάσεις του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου διοίκησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ιστοσελίδα για Διαχείρισης παραπόνων
Διαδικασία διαχείρισης παραπόνων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο