Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Έναρξη υποβολής αιτήσεων:        07.12.2022 Λήξη υποβολής αιτήσεων:             14.12.2022 Φορέας υλοποίησης:                       Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ιστοσελίδα:                                         https://ba.uowm.gr/   Την έκδοση προκήρυξης...
Skip to content