Έναρξη υποβολής αιτήσεων:   28.02.2024 Λήξη υποβολής αιτήσεων:   14.03.2024 Φορέας υλοποίησης:  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ιστοσελίδα:  https://ba.uowm.gr/ Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής...
Με την παραλαβή του ιδρυματικού λογαριασμού, ΜΟΝΟ ο φοιτητής ή φοιτήτρια μπορεί να υποβάλλει αίτημα μέσω email στην Γραμματεία του Τμήματος μας για βεβαιώσεις σπουδών, πιστοποιητικά για την στρατολογία...
Το σεμινάριο  αποτελείται από δύο αλληλένδετες ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, με τίτλο: «Η γυναίκα στην σύγχρονη αγορά εργασίας οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει» θα παρουσιαστεί το φαινομένου της «γυάλινης οροφής»,...
23ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων Συνδιοργάνωση: Τοποθεσία: Ηράκλειο 18 – 19 Οκτωβρίου 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Δημογραφική Μετάβαση στο 2050 και Περιφερειακές Πολιτικές Σκοπός του Συνεδρίου Ο σκοπός...
Έναρξη υποβολής αιτήσεων:  05.09.2023 Λήξη υποβολής αιτήσεων:  20.09.2023 Φορέας υλοποίησης: Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ιστοσελίδα: https://ba.uowm.gr/   Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της...
Έναρξη υποβολής αιτήσεων:        07.12.2022 Λήξη υποβολής αιτήσεων:             14.12.2022 Φορέας υλοποίησης:                       Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ιστοσελίδα:                                         https://ba.uowm.gr/   Την έκδοση προκήρυξης...
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο