Ανακοίνωση προς τους/τις Φοιτητές/τριες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για Υποβολή Αίτησης Χορήγησης Δωρεάν Σίτισης κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χορήγησης δωρεάν σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Οι φοιτητές/τριες παλαιοί/ες και νεοεισαχθέντες/σες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για σίτιση και ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν στα φοιτητικά εστιατόρια των Γρεβενών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση https://forms.uowm.gr (Αιτήσεις Φοιτητών)

από την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 έως την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

 

Μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, δεν θα είναι πλέον δυνατή υποβολή αιτήσεων.

 

Σχετικά Έγγραφα

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης ακαδ. έτους 2021-2022

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης ακαδ. έτους 2021-2022

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ (1)

Τηλε-συνάντηση μέσω ΖΟΟΜ για την Εξεταστική Περίοδο

Ο Πρόεδρος του Τμήματος κος Γιώργος Κοντέος σας καλεί σε τηλε-συνάντηση όλους/ες τους  φοιτητές/τριες με θέμα την εξεταστική περίοδο:

 • Φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι στα εξάμηνα Α’ και Γ’: Παρασκευή 21/01/2022  ώρα 17:00 αίθουσα ba1: https://zoom.us/my/uowm.ba1 Meeting ID: 956-415-2870
 • Φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι στα εξάμηνα E’ και Z’: Παρασκευή 21/01/2022  ώρα 17:30 αίθουσα ba1: https://zoom.us/my/uowm.ba1 Meeting ID: 956-415-2870

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κοντέος Γεώργιος

Ύλη Μαθήματος Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων

Α) να μελετηθούν οι διαφάνειες των εισηγήσεων
Β) όσο αφορά το διδασκόμενο βιβλίο «Εισαγωγή στην Ασφάλιση» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΕΝΗ ΚΙΟΧΟΥ να μελετηθούν κυρίως τα παρακάτω κεφάλαια:

 • Κεφάλαιο 1 σελ 25-52
 • Κεφάλαιο 2 ολόκληρο
 • Κεφάλαιο 3 ολόκληρο
 • Κεφάλαιο 5 ολόκληρο
 • Κεφάλαιο 6 ολόκληρο
 • Κεφάλαιο 8 ολόκληρο
 • Κεφάλαιο 11 ολόκληρο
 • Κεφάλαιο 16 σελ 249-253, σελ 257-259
 • Κεφάλαιο 18 ολόκληρο
 • Στα κεφάλαια 3, 6, 11 και 18 να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και στις συμπληρωματικές διαφάνειες των Εισηγήσεων.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!

 

Η Διδάσκουσα

Πολυτίμη Φαρμάκη

Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) (έγγραφο με αριθμ. 2293/Ζ1/10-1-2022) όλοι οι φοιτητές που προσέρχονται στο Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. για τη συμμετοχή τους σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, ενώ τονίζεται ότι η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι φοιτητές στο χώρο των εξετάσεων οφείλουν να εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

α) Η συμμετοχή στα εξεταζόμενα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο ταυτοπροσωπίας των φοιτητών και παράλληλη επίδειξη:

 1. Είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή
  εκάστοτε ισχύει.
 2. Είτε πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ.
  Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε
  ισχύει.
 3. Είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

β) Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή ΚΝ95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει προσερχόμενοι στις εξετάσεις να έχουν μαζί τους την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (πάσο) ή την Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

 

Μπορείτε να κατέβασε το πρόγραμμα Εξεταστικής πατώντας εδώ: Πρόγραμμα_Εξεταστικής_Ιανουαρίου_Φεβρουαρίου  (Ενημερωμένο: 19/01/2022)

 

Σχετικά Έγγραφα

Οδηγίες_φοιτητές

Υγειονομικό πρωτόκολλο

Διεύκρινηση_σχετικά_με_την_εξεταστική_χειμερινού_εξαμήνου

Τροποποιημένο_ακαδημαϊκό_ημερολόγιο_ακαδημαϊκού_έτους 2021-2022

Εγκύκλιος Υπουργείου_2293_Ζ1_2022

Εγκύκλιος Υπουργείου_4714_Ζ1_2022