Οι πτυχιούχοι του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις που θα αποκτήσουν στα πλαίσια των σπουδών τους μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ως:

 • Διοικητικό ή διευθυντικό στέλεχος σε επιχειρήσεις και οργανισμούς διαφορετικών κλάδων της οικονομίας
 • Σύμβουλος τοπικών και διεθνών επιχειρήσεων σε θέματα διοίκησης
 • Διοικητικό και χρηματοοικονομικό στέλεχος σε τράπεζες, ασφαλιστικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και εταιρείες
 • Στέλεχος σε όργανα διοίκησης του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών
 • Μέλος ερευνητικών ομάδων σε αντικείμενα της διοίκησης και οικονομίας
 • Αναλυτής/τρια παραγωγικών συστημάτων και διαδικασιών και γενικών θεμάτων διοίκησης παραγωγής
 • Αναλυτής προβλημάτων της χρηματοδοτικής διοίκησης της επιχείρησης
 • Εκπαιδευτικός, σε αντικείμενα σχετικά με την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνεται στους σχετικούς διαγωνισμούς του δημοσίου για διοικητικά στελέχη καθώς και στις προκηρύξεις της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) για την απόκτηση εξειδίκευσης στην διδακτική, προκειμένου οι απόφοιτοι του τμήματος να μπορούν να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητάς τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ως αναφορά την εργασία σε δημόσιους οργανισμούς:

 • Οι απόφοιτοι μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου που προκηρύσσονται από τον ΑΣΕΠ και αφορούν είτε εξειδικευμένα σε ειδικότητες που απαιτούν πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων είτε γενικότερα σε θέσεις διοικητικού προσωπικού που υπάγονται σε κλάδο των Σχολών Οικονομικών Επιστημών
 • Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να καταλάβουν θέσεις προσωπικού που απαιτούν πτυχίο Σχολής Οικονομικών Επιστημών (Συνήθως οι θέσεις αναφέρονται ως Διοικητικού – Λογιστικού στο δημόσιο τομέα), στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) όπως Δημόσιες Επιχειρήσεις, Δημόσιους Οργανισμούς καθώς και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορεί επίσης να αυτοαπασχοληθεί δημιουργώντας τη δική του επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή να  συμμετέχει σε μια εμπορική ή παραγωγική εταιρεία.  

Τέλος, οι απόφοιτοι του τμήματος που επιθυμούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, μπορεί να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Master) ή να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές.  Το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων συμμετέχει και συνδιοργανώνει τα εξής μεταπτυχιακά προγράμματα:

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Master in business Administration – MBA in Management Information Systems)
 2. Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και Βιώσιμη Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα (Green Leadership, organizational  culture  and sustainable  innovative entrepreneurship)
 3. Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου (Petroleum Oil and Gas management and transportation – MSc Mogmat)

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Γραφείο Διασύνδεσης ΠΔΜ
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Απόφοιτοι ΠΔΜ
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο