Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις που θα αποκτήσουν στα πλαίσια των σπουδών τους μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ως:

 • Διοικητικό ή διευθυντικό στέλεχος σε επιχειρήσεις και οργανισμούς διαφορετικών κλάδων της οικονομίας
 • Σύμβουλος τοπικών και διεθνών επιχειρήσεων σε θέματα διοίκησης
 • Διοικητικό και χρηματοοικονομικό στέλεχος σε τράπεζες, ασφαλιστικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και εταιρείες
 • Στέλεχος σε όργανα διοίκησης του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών
 • Μέλος ερευνητικών ομάδων σε αντικείμενα της διοίκησης και οικονομίας
 • Αναλυτής/τρια παραγωγικών συστημάτων και διαδικασιών και γενικών θεμάτων διοίκησης παραγωγής
 • Αναλυτής προβλημάτων της χρηματοδοτικής διοίκησης της επιχείρησης
 • Εκπαιδευτικός, σε αντικείμενα σχετικά με την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνεται στους σχετικούς διαγωνισμούς του δημοσίου για διοικητικά στελέχη καθώς και στις προκηρύξεις της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) για την απόκτηση εξειδίκευσης στην διδακτική, προκειμένου οι απόφοιτοι του τμήματος να μπορούν να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητάς τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ΦΕΚ 132/28.06.2006, οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν επίσης τη δυνατότητα:

 • Λήψης άδειας ασκήσεως λογιστή φοροτεχνικού Γ΄ τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος μετά την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή επί τετραετία μετά την απόκτηση του πτυχίου
 • Λήψης άδειας ασκήσεως λογιστή φοροτεχνικού Β΄ τάξης μετά την τριετή άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή Γ΄ τάξης

Ως αναφορά την εργασία σε δημόσιους οργανισμούς:

 • Οι απόφοιτοι μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου που προκηρύσσονται από τον ΑΣΕΠ και αφορούν είτε εξειδικευμένα σε ειδικότητες που απαιτούν πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων είτε γενικότερα σε θέσεις διοικητικού προσωπικού που υπάγονται σε κλάδο των Σχολών Οικονομικών Επιστημών
 • Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να καταλάβουν θέσεις προσωπικού που απαιτούν πτυχίο Σχολής Οικονομικών Επιστημών (Συνήθως οι θέσεις αναφέρονται ως Διοικητικού – Λογιστικού στο δημόσιο τομέα), στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) όπως Δημόσιες Επιχειρήσεις, Δημόσιους Οργανισμούς καθώς και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορεί επίσης να αυτοαπασχοληθεί δημιουργώντας τη δική του επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή να συμμετέχει σε μια εμπορική ή παραγωγική εταιρεία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Γραφείο διασύνδεσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδας
Απόφοιτοι Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο