Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Διεύθυνση: 6ο χλμ. Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης
Τ.Κ. 51100 Γρεβενά

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία τηλεφωνικά ή με αποστολή email.

Προϊστάμενος Γραμματείας: 24620 61605
Γραμματεία: 24620 61604 – 24620 61614
e-mail: ba@uowm.gr

Ώρες εξυπηρέτησης – συνεργασίας με Φοιτητές – Κοινό: Καθημερινά 11:00 – 13:00

Μετάβαση στο περιεχόμενο