Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης
Τ.Κ. 51100 Γρεβενά

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία τηλεφωνικά.

Τηλ. Κέντρο: 24610 68000
Προιστάμενος Γραμματείας: 24620 61605
Γραμματεία: 24620 61604 – 24620 61614
e-mail: ba@uowm.gr

Ώρες συνεργασίας με Φοιτητές – Κοινό:
Καθημερινά 11:00 – 14:00

 

Για θέματα που αφορούν τον ιστότοπο, επικοινωνήστε με το προσωπικό του Τμήματος Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τηλέφωνο: 2461056260, 2461068018
e-mail: support@uowm.gr

Skip to content