Επικοινωνία

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης

Τ.Κ. 51100 Γρεβενά

Τηλ. Κέντρο: 24610 68000

Γραμματεία: 24620 61604 – 24620 61614

e-mail: ba@uowm.gr