Οι φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση.

Η πρακτική άσκηση υπάγεται στα υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα του 6ου εξαμήνου, λαμβάνει 12 μονάδες ECTS και καταγράφεται στο παράρτημα διπλώματος.

Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια τριών μηνών και διεξάγεται κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου. Οι φοιτήτριες και φοιτητές του τμήματος θα πρέπει να αναλάβουν καθήκοντα που σχετίζονται με τα διδακτικά αντικείμενα της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.  

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, οι φοιτητές/τριες θα εποπτεύονται από ένα καθηγητή/τρια. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα ασφαλίζει στον ΟΑΕΕ τους ωφελούμενους της πρακτικής άσκησης.

Σχετικά Αρχεία:

1o Newsletter Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ

Κανονισμός-Πρακτικής Άσκησης ΟΔΕ – ΠΔΜ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο