Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας επιδιώκει την ολιστική υποστήριξη των φοιτητών και φοιτητριών, των διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος σε όλες τις εκφάνσεις ζωής που αφορούν τον βιόκοσμό τους. Η ολιστική υποστήριξη συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας καλύτερης σχέσης του ανθρώπου με το σώμα του, στην προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας και κατ’ επέκταση στην επίτευξη της προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Έτσι, η ολιστική υποστήριξη περιλαμβάνει ένα σύνολο βιο-ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών και δράσεων, όπως αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, πληροφόρηση, καθώς και υπηρεσίες πρόληψης, προαγωγής υγείας, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Οι παραπάνω δράσεις βασίζονται σε σύγχρονα ερευνητικά πορίσματα και προσεγγίσεις για τη διαχείριση της ετερότητας και την εφαρμογή της ισότητας, καθώς αντλούν από τις αρχές που ορίζει η ηθική της συμπερίληψης.

Το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει δημιουργήσει κέντρα ευεξίας στις πέντε πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας για τη διατήρηση της υγείας και ευρύτερα για την υποστήριξη της βιολογικής και κοινωνικής ευεξίας του ανθρώπινου δυναμικού του. Τα κέντρα ευεξίας θα περιλαμβάνουν χώρους όπως: αίθουσα με όργανα γυμναστικής, ειδική αίθουσα για εναλλακτικές μεθόδους εκγύμνασης (π.χ. πιλάτες και γιόγκα), γραφείο ψυχολόγου κ. ά. Δίνεται επίσης έμφαση στην αναβάθμιση του εξοπλισμού στα ήδη υπάρχοντα γυμναστήρια, καθώς και στις Φοιτητικές Εστίες. Ακόμη, σχεδιάζονται και πρόκειται να αναπτυχθούν αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα τα οποία θα ενισχύσουν τα ήδη υπάρχοντα.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δυνατότητα άσκησης σε διάφορα αθλήματα, τη συμμετοχή σε διάφορες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές ομάδες και δραστηριότητες, μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://holistic.uowm.gr/

 

Υποστήριξη ευπαθών ομάδων

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) η οποία εντάσσεται οργανικά στην Αντιπρυτανεία Φοιτητικής Μέριμνας. Η ΜΥΦΕΟ έχει ως σκοπό την ισότιμη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των φοιτητών ΑΜΕΑ, των φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), καθώς και εκείνων από ιδιαίτερα χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, μέσω της ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών. 

Ειδικότερα, η ΜΥΦΕΟ μεριμνά (α) για την ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική των φοιτητών με ψυχολόγους σε κάθε πόλη του Ιδρύματος, (β) για την προσβασιμότητα των φοιτητών με κινητικές αναπηρίες και τυφλότητα στους εξωτερικούς (π.χ. πεζοδρόμια, χώροι στάθμευσης) και στους εσωτερικούς χώρους (ασανσέρ, γραφεία, χώροι εκδηλώσεων, κλπ.) του Ιδρύματος, (γ) παρέχοντας ειδική υπηρεσία για την μετακίνηση των φοιτητών με κινητικές αναπηρίες και τυφλότητα στο Ίδρυμα και αποχώρησή τους, (δ) για την προσβασιμότητα των φοιτητών με αισθητηριακές αναπηρίες αναφορικά με την ηλεκτρονική προσβασιμότητα και την προσβασιμότητα στην πληροφορία, όπως η επικοινωνία με τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, η συγγραφή σημειώσεων και εργασιών, καθώς και η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, και στις εξετάσεις, (ε) οικονομική βοήθεια (υποτροφία) φοιτητών από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη φοίτησή τους στο Ίδρυμα και (στ) στην εκπαίδευση-επιμόρφωση του προσωπικού του Ιδρύματος. 

Η ΜΥΦΕΟ συνεργάζεται στενά με τους εντεταλμένους για την εξυπηρέτηση φοιτητών με αναπηρία υπαλλήλους των Γραμματειών των Τμημάτων και διεξάγει συστηματική καταγραφή των αναγκών των φοιτητών ευαίσθητων και ευπαθών ομάδων. 

Για την υποστήριξη φοιτητών σχετικά με ζητήματα αναπηρίας ή μαθησιακών δυσκολιών, αναζήτηση δωρεάν ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να έρχονται σε επικοινωνία με τη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων:  https://myfeo.uowm.gr/

 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο