Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ.), το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε.) συγκροτεί Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή της οποίας τα μέλη είναι εξέχουσες προσωπικότητες και στελέχη της αγοράς.
Η εν λόγω Επιτροπή σκοπό έχει την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος και την διαρκή επαφή και επικοινωνία με τοπικούς φορείς και θεσμούς της περιοχής των Γρεβενών και της Δυτικής Μακεδονίας ευρύτερα.
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που φιλοξενείται στα Γρεβενά έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την πόλη, η οποία το στηρίζει με ποικίλους τρόπους εδώ και χρόνια. Πιστεύουμε ότι οι δεσμοί αυτοί θα ενισχυθούν έτι περαιτέρω με τη θεσμοθέτηση και λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς θα συζητούνται ιδέες και προτάσεις και θα αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες που θα έχουν άμεσο αλλά και μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο τόσο στην προοπτική του Τμήματος όσο και στην αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής συνολικά.
Η προτεινόμενη σύνθεση της εν λόγω Επιτροπής είναι η ακόλουθη (σε αλφαβητική σειρά):

  1. Γεωργίτση Μαρία, Ινστιτούτο Ανάπτυξης, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Επιχειρηματικότητας
  2. Δασταμάνης Γιώργος, Δήμαρχος Γρεβενών
  3. Δημάδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Γρεβενών
  4. Κοεμτζόπουλος Δημήτρης, Οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδας, Πρόεδρος Ε΄ Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας
  5. Νταγκούμας Γιώργος, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Γρεβενών
  6. Ντούνας Αλέκος, Πρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ Γρεβενών
  7. Πιτσιάβας Γιώργος, Εκπρόσωπος Αποφοίτων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  8. Ράμμος Νικόλαος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Γρεβενών
  9. Φωλίνας Αθανάσιος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο