Έκτακτο Επιστημονικό Προσωπικό

Α/Α Επώνυμο/Όνομα E-mail
1 Αδαμόπουλος Αντώνιος adamant@uom.gr
2 Αυλογιάρης Γεώργιος avlo2000@yahoo.gr
3 Καλογιαννίδης Σταύρος stavroskalogiannidis@gmail.com
4 Ντιό Δέσποινα dntio@teiwm.gr
5 Σπανός Βασίλειος aff00194@uowm.gr
6 Πάτσης Πάρις paris.patsis@gmail.com
7 Κωτούλας Αθανάσιος athkot@gmail.com
8 Καραγιάννης Ιωάννης giankara@gmail.com
9 Δεσπούδη Στυλιανή s.despoudi@hotmail.com