Έκτακτο Επιστημονικό Προσωπικό

 

 

Α/Α Επώνυμο/Όνομα E-mail
1 Φαρμάκη Πολυτίμη pmfarmaki@gmail.com
2 Δαρβίδου Κωνσταντίνα darvidoukonstantina@gmail.com
3 Καλογιαννίδης Σταύρος stavroskalogiannidis@gmail.com
4 Πάτσης Πάρις paris.patsis@gmail.com
5 Νικόλαος Μιχαηλίδης mnikolao@hotmail.com
6 Κολυδάς Ανδρέας kolydasa@gmail.com
7 Στεργίου Χρήστος c.stergiou@uom.edu.gr
8 Κανάβας Βασίλειος vkanavas@yahoo.gr