Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το τρέχον πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της σχολής Οικονομικών Επιστημών, του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως εξής:

  Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ        
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Θ Ε/ΑΠ ECTS
1 Αρχές Πληροφορικής Y 1 2 6
2 Μαθηματικά Y 3   6
3 Εισαγωγή στη Στατιστική Y 3   6
4 Λογιστική Υ 3   6
5 Μικροοικονομική Ι Y 3   6
           
  Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ        
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Θ Ε/ΑΠ ECTS
1 Εισαγωγή στο Δίκαιο Υ 3   6
2 Μικροοικονομική ΙΙ Υ 3   6
3 Εφαρμοσμένη Στατιστική Υ 2 1 6
4 Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Υ 3   6
5 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Υ 3   6
           
  Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ        
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Θ Ε/ΑΠ ECTS
1 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Υ 3   6
2 Προγραμματισμός Η/Υ Υ 2 1 6
3 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Υ 3   6
4 Εισαγωγή στην Οικονομετρία Υ 2  1 6
5 Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης Υ 2 1 6
           
  Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ        
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Θ Ε/ΑΠ ECTS
1 Τεχνολογίες Πολυμέσων Υ 2  1 6
2 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία Υ 1 2 6
3 Διοίκηση έργων Υ 3   6
4 Κλαδική Λογιστική Υ 3   6
5 Αρχές Μάρκετινγκ Υ 3   6
           
  Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ        
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Θ Ε/ΑΠ ECTS
1 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Υ 2  1 6
2 Διοικητική Λογιστική Υ 3   6
3 Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών Υ 1 2 6
4 Μακροοικονομική Υ 3   6
5 Μεθοδολογία Έρευνας Υ 3   6
           
  ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ        
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Θ Ε/ΑΠ ECTS
1 Στρατηγική Επιχειρήσεων ΥΕ 3   6
2 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΥΕ 3   6
3 Βάσεις Δεδομένων ΥΕ 2 1 6
4 Εμπορικό Δίκαιο ΥΕ 3   6
5 Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ ΥΕ 3   6
  Πρακτική Άσκηση ΥΕ     6
           
  Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ        
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Θ Ε/ΑΠ ECTS
1 Οργανωσιακή Συμπεριφορά Υ 3   6
2 Επιχειρησιακή Έρευνα Υ 3   6
           
  Επιλογή 3 μαθημάτων από μία εκ των κατευθύνσεων        
           
  Κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (τρία από τα παρακάτω) Κατηγορία Θ Ε/ΑΠ ECTS
3 Υπολογιστική νέφους ΥΕ 3   6
4 Αλληλεπίδραση ανθρώπου – υπολογιστή και ευχρηστία ΥΕ 1  2 6
5 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΥΕ 3   6
6 Δίκτυα Υπολογιστών ΥΕ 2  1 6
7 Εξόρυξη Δεδομένων ΥΕ 3   6
           
  Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων (τρία από τα παρακάτω)        
3 Συμπεριφορά Καταναλωτή ΥΕ 3   6
4 Σύγχρονη Οικονομία Βαλκανικών και Παραευξείνιων Χωρών ΥΕ 3   6
6 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΥΕ 3   6
7 Σύγχρονη Ελληνική Οικονομία ΥΕ 3   6
8 Επιχειρηματικά σχέδια ΥΕ 3   6
9 Ασφαλίσεις επιχειρήσεων ΥΕ 3   6
           
  Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (τρία από τα παρακάτω)        
3 Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού ΥΕ 3   6
4 Έρευνα Τουριστικής Αγοράς ΥΕ 3   6
5 Τουριστική Πολιτική ΥΕ 3   6
6 Οικονομική του τουρισμού ΥΕ 3   6
7 Σχεδιασμός & Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών ΥΕ 3   6
8 Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων ΥΕ 3   6
9 Τουριστική Κοινωνιολογία ΥΕ 3   6
10 Αρχαιολογικός Τουρισμός ΥΕ 3   6
           
  Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ        
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Θ Ε/ΑΠ ECTS
1 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Υ 3   6
2 Πολυκριτηριακή Ανάλυση Αποφάσεων Υ 3   6
           
  Κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (τρία από τα παρακάτω)        
3 Προγραμματισμός σε Python ΥΕ 2  1 6
4 Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών ΥΕ 1  2 6
5 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ΥΕ 2  1 6
6 Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας ΥΕ 3   6
7 Λειτουργικά Συστήματα ΥΕ 3   6
           
  Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων (τρία από τα παρακάτω)        
3 Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμοί και πολιτικές σύγκλισης ΥΕ 3   6
4 Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές ΥΕ 3   6
5 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις ΥΕ 3   6
6 Ελεγκτική ΥΕ 3   6
7 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα ΥΕ 3   6
8 Κοινωνιολογία ΥΕ 3   6
           
  Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (τρία από τα παρακάτω)        
3 Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας ΥΕ 3   6
4 Στρατηγικό Μάρκετινγκ στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία ΥΕ 3   6
5 Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη ΥΕ 3   6
6 Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου στον Τουρισμό ΥΕ 3   6
7 Τουριστική Νομοθεσία ΥΕ 3   6
8 Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας ΙΙ ΥΕ 3   6
9 Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό ΥΕ 2  1 6
10 Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΥΕ 3   6

Προαιρετικά

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Θ Ε/ΑΠ ECTS
 1 Αγγλική γλώσσα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ΠΕ 2 1  
 2 Ρωσική γλώσσα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ΠΕ 2 1  
 3 Κινεζική γλώσσα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ΠΕ 2 1  

Περιγραφή

Υ = Μαθήματα Υποχρεωτικά
ΥΕ = Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής
ΠΕ = Προαιρετικό Επιλογής
 

Απαιτήσεις για λήψη πτυχίου:

Απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 5 μαθήματα ανά εξάμηνο, δηλαδή συνολικά σε 40 μαθήματα (40 μαθήματα x 6 ECTS = 240 ECTS ). Ειδικότερα απαιτείται:

  • Επιτυχής εξέταση σε όλα μαθήματα της κατηγορίας Υ (Υποχρεωτικά) που προσφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών (Σύνολο: 32 μαθήματα).
  • Επιτυχής εξέταση σε 6 μαθήματα της κατηγορίας ΥΕ (Επιλογής) του ΠΣ. Οι φοιτητές του Ζ και Η εξαμήνου επιλέγουν τρια ΥΕ μαθήματα ανά εξάμηνο, από μία από τις τρεις κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών: α) Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, β) Διοίκηση επιχειρήσεων, γ) Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων. Η επιλογή κατεύθυνσης θα πρέπει να είναι η ίδια και για τα δύο εξάμηνα Ζ και Η.

Ο βαθμός του πτυχίου  ορίζεται ως ο απλός αριθμητικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

Η βαθμολογική κλίμακα έχει ως εξής:

5,00–6,49 «Καλώς»,  6,50–8,49 «Λίαν Καλώς», 8,50–10 «Άριστα».

Χρήσιμο έντυπο

Skip to content