Φοιτητική Μέριμνα (Σίτιση-Στέγαση)

Σίτιση

Όλοι οι φοιτητές μπορούν να σιτίζονται στο εστιατόριο του Τμήματος. Το κόστος ανά γεύμα είναι 2.20€, είτε δωρεάν, όταν οι φοιτητές πληρούν τα κριτήρια για δωρεάν σίτιση. Το παράρτημα του Ιδρύματος διαθέτει επίσης κυλικείο.