Φοιτητική Μέριμνα (Σίτιση-Στέγαση)

Σίτιση

Όλοι οι φοιτητές μπορούν να σιτίζονται στο εστιατόριο του Τμήματος. Το κόστος ανά γεύμα είναι 2.20€, είτε δωρεάν, όταν οι φοιτητές πληρούν τα κριτήρια για δωρεάν σίτιση. Το παράρτημα του Ιδρύματος διαθέτει επίσης κυλικείο.


Στέγαση

Η Φοιτητική Μέριμνα του Ιδρύματος είναι υπεύθυνη για την παροχή δωρεάν στέγασης στους φοιτητές του που μπορούν να στεγαστούν δωρεάν σε Φοιτητικές Εστίες. Στην πόλη των Γρεβενών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Φοιτητική Εστία όπου θα μπορούν να φιλοξενηθούν οι φοιτητές μας.
Όσοι το δικαιούνται και επιθυμούν, πρέπει να υποβάλλουν στην Γραμματεία του Τμήματός μας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μέσα στις προθεσμίες που κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα μας.