Επισυναπτόμενα Έγγραφα Πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2024.pdf.pdf (Μέγεθος αρχείου: 465 KB) 01. DUO-Korea 2024 Application Form (Μέγεθος αρχείου: 151 KB) 02. DUO-Korea 2024 General Description (Μέγεθος αρχείου: 362 KB) 03....
Επισυναπτόμενα Έγγραφα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2022-2023 Προκήρυξη_Τσουρίδη 2022-2023_6ΩΨΚ46ΝΚΠΔ-ΣΡΖ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_2022-2023
Ενημέρωση τον 2ο Κύκλο του Προγράμματος Υποτροφιών «Τιμώντας τους Κωνσταντινουπολίτες Δασκάλους μας» που περιλαμβάνει: Υποτροφία «Βασίλης Κασαπίδης» Υποτροφία «Δημήτρης Παντελάρας» Υποτροφία «Αρίστη Κιμιατζή» Η προθεσμία υποβολής της αίτησης των...
Σας αποστέλλουμε, προς ενημέρωσή σας, έγγραφο με θέμα«Υποτροφίες σε Έλληνες και Κύπριους απόφοιτους ΑΕΙ για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές με την Κύπρο ως κεντρικό θέμα μελέτης της διπλωματικής εργασίας...
Για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ.11774/Ζ1/05-02-2024 προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2022-2023...
Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε η πρόσκληση για το Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας που αφορά σε χορήγηση υποτροφιών βραχείας διάρκειας (τεσσάρων εβδομάδων) με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο και δικαιούχους μεταπτυχιακούς/ές...
O ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών υλοποιεί την πρωτοβουλία Skills4Jobs για Στελέχη Εξαγωγών, η οποία περιλαμβάνει: Ανάπτυξη τεχνικών και ήπιων δεξιοτήτων, με ένα πρόγραμμα  πρακτικής και θεωρητικής κατάρτισης 112 διδακτικών...
Για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, σας διαβιβάζουμε τα υπ’ αριθμ. 24886/19-12-2023 και 24885/19-12-2023, πρόσκληση και έγγραφο αντίστοιχα, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που αφορά σε πρόσκληση...
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο