Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 (Σύμβαση Επιχορήγησης 2023-1-EL01-KA131-HED-000122987) Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει για...
Μετάβαση στο περιεχόμενο