Ανακοίνωση για Μετακίνηση των Φοιτητών για Σίτιση

Σύμφωνα με το αριθμ. 35762/Ζ1/30-03-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν δικαίωμα σίτισης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω e-mail προς αποφυγήν και περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού, στους/στις αρμόδιους υπαλλήλους ανά πόλη για τη Φοιτητική Μέριμνα του Ιδρύματος, για να λάβουν τη σχετική βεβαίωση ώστε να μετακινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη (2km), με τη χρήση του κωδικού 2, στα εστιατόρια του Π.Δ.Μ στην πόλη που φοιτούν στις παρακάτω περιγραφόμενες διευθύνσεις:

Για τα Τμήματα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών στα Γρεβενά:
Υπόψη: Δήμζα Χρυσούλας
Τηλ: 24620 61607
email: cdimza@uowm.gr

Σχετικά Έγγραφα

Αίτηση

Ανακοίνωση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

Σχετικά Έγγραφα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΣΠΑ ΕΑΡΙΝΟ ΜΑΙΟΣ 2021

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Υπεύθυνη-δήλωση-φοιτητή-ΕΝΑΡΞΗ (και συνέχεια) Π.Α. ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ-COVID

Βεβαίωση-φορέα-ΕΝΑΡΞΗ-συνέχεια Π.Α. ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ-COVID-ΕΣΠΑ (1)

ΦΟΡΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΦΟΡΕΩΝ

Ενημέρωση Σχετικά με την Έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

Την Τετάρτη 30/03/2021 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τις διαδικασίες που αφορούν την έναρξη πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Η ενημέρωση θα γίνει στην αίθουσα ZOOM: https://zoom.us/my/uowm.ba4 και Meeting ID: 632-468-4016

Ανακοίνωση για τους Φοιτητές του Πρώην ΤΕΙ όπου επιθυμούν την μετάβαση σε Πτυχίο Πανεπιστημιακού Τίτλου

Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τον Κύκλο Σπουδών του πρώην ΤΕΙ και επιθυμούν την μετάβαση του Πτυχίου τους σε Πανεπιστημιακό Τίτλο παρακαλούνται να καταθέσουν την αίτηση τους στην γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Δευτέρα 29/03/2021 μέσω email στο aff00200@uowm.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Θα παραμείνετε με τον ίδιο αριθμό μητρώο δεν θα κάνετε κάποια αλλαγή, η δήλωση μαθημάτων θα γίνει από την Γραμματεία, πάσο θα αλλάξετε κανονικά και θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι φοιτητές εξετάστηκαν επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους, έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική άσκηση και την Πτυχιακή εργασία και δεν έχουν υπερβεί το 12ο εξάμηνο φοίτησης.

Συγκεκριμένα, όσοι εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος :

  • 2013-2014 θα υποβάλλουν αίτηση το Σεπτέμβριο του 2019
  • 2014 -2015 θα υποβάλλουν αίτηση ή το Σεπτέμβριο του 2019 ή Σεπτέμβριο του 2020
  • 2015-2016 θα υποβάλλουν αίτηση ή το Σεπτέμβριο του 2019 ή Σεπτέμβριο του 2020 ή Σεπτέμβριο του 2021
  • 2016-2017 θα υποβάλλουν αίτηση ή το Σεπτέμβριο του 2020 ή Σεπτέμβριο του 2021 ή Σεπτέμβριο του 2022
  • 2017-2018 θα υποβάλλουν αίτηση ή το Σεπτέμβριο του 2021 ή Σεπτέμβριο του 2022 ή Σεπτέμβριο του 2023
  • 2018-2019 θα υποβάλλουν αίτηση ή το Σεπτέμβριο του 2022 ή Σεπτέμβριο του 2023 ή Σεπτέμβριο του 2024

 

Η Γραμματεία του Τμήματος

Δήλωση Συγγραμμάτων στον Εύδοξο για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 1068B/19.03.2021 (https://eudoxus.gr/files/FEK_1068B_19.03.2021.pdf), σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ’ οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 05 Απριλίου 2021. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της “Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης” για την κατ’ οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ’ οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς ή/και με δικά τους μέσα θα ξεκινήσει την Τρίτη 06 Απριλίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 Μάϊου 2021.

Ειδικά για το εαρινό εξάμηνο 2020-21, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ και Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και με το έγγραφο του Υπουργείου (https://eudoxus.gr/files/Odhgies_Pros_Eudoxus_Earino_2020.pdf) οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν την τρέχουσα περίοδο συγγράμματα για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους είτε στο χειμερινό εξάμηνο 2020-21 είτε στο εαρινό εξάμηνο 2020-21, ακόμα και αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, αλλά πάντοτε με την προϋπόθεση να μην έχουν παραλάβει σύγγραμμα για τα εν λόγω μαθήματα.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).