Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση (ΕΣΠΑ)

Σχετικά Έγγραφα

Ανακοίνωση – ΕΣΠΑ ΕΑΡΙΝΟ 2021

Υπεύθυνη δήλωση φοιτητή ΕΝΑΡΞΗ (και συνέχεια) Π.Α. ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ-COVID

Βεβαίωση φορέα ΕΝΑΡΞΗ (συνέχεια) Π.Α. ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ-COVID-ΕΣΠΑ

Αίτηση

Ανακοίνωση για τις Δηλώσεις Μαθημάτων των Φοιτητών του Πρώην ΤΕΙ και των Φοιτητών του Πανεπιστημίου

Σημαντικό 1: Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ξεκινούν την Δευτέρα 22/02/2021 και ολοκληρώνονται την Κυριακή 07/03/2021.

Σημαντικό 2: Οι δηλώσεις πρέπει να ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα μέχρι 07/03/2021 και το σύστημα δεν θα δεχθεί μη οριστικοποιημένες δηλώσεις.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά Έγγραφα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΔ SIGNATURE

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ

Πρόσκληση Φοιτητών για Συμμετοχή τους σε Επιτροπές Αξιολόγησης ΑΕΙ

Με πρωτοβουλία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ιδρύεται το Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ και προσκαλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια να εγγραφούν.

Σκοπός της ίδρυσης του Μητρώου Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ είναι η συμμετοχή τους σε Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης άλλων Ιδρυμάτων(ΕΕΑΠ) και η εκπαίδευση τους για το ρόλο τους και τις πολιτικές διασφάλισης ποιότητας.

Κριτήρια επιλογής φοιτητή

  1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι προπτυχιακοί φοιτητές, μετά το δεύτερο και πριν από το τελευταίο εξάμηνο και να μην έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών.
  2. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδα Γ1 ή Γ2).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας προς την ΕΘΑΑΕ (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα), στην οποία θα επισυνάπτουν τα εξής:

  1. Αίτηση φοιτητή (κατά το συνημμένο υπόδειγμα).
  2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή europass [https://europa.eu/europass/el ) που θα αναφέρει τυχόν σχετική εμπειρία σε δράσεις διασφάλισης ποιότητας.
  3. Αντίγραφο του πιστοποιητικού ξένης γλώσσας/τίτλου σπουδών που πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας (πολύ καλή γνώση Γ1 ή άριστη γνώση Γ2) [βλ. www.asep.gr].
  4. Βεβαίωση του Τμήματος φοίτησής τους (κατά το συνημμένο υπόδειγμα) στην οποία αναφέρονται: το εξάμηνο φοίτησης, η ημερομηνία πρώτης εγγραφής κατά την εισαγωγή τους στο Τμήμα, καθώς και ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων, στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής έως το τελευταίο ολοκληρωμένο εξάμηνο φοίτησης.

Η αίτηση με τα συνημμένα αρχεία θα πρέπει να αποσταλεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secretariat@ethaae.gr

Σας αποστέλλονται επισυναπτόμενα τα σχετικά έγγραφα για την εγγραφή των φοιτητών στο Μητρώο των Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ.

Σχετικά Έγγραφα

2021.2.9 Επιστολή ενημέρωσης για Μητρώο Φοιτητών

2021.2.9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ

Υπόδειγμα αίτησης φοιτητή για Μητρώο Φοιτητών

Υπόδειγμα Βεβαίωσης Τμήματος

 

Με εκτίμηση,
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟ.ΔΙ.Π.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας
Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημίου
Κοίλα Κοζάνης, 50100 Κοζάνη
Τηλ.: 24610 56256
E-mail: <mailto:modip@uowm.gr> modip@uowm.gr
Web: modip.uowm.gr

Έκτακτη Ανακοίνωση για την Δευτέρα 15/02/2021 του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημερώνουμε τους εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το κοινό ότι τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 οι υπηρεσίες του Ιδρύματος στην Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Πτολεμαΐδα και Γρεβενά δε θα λειτουργήσουν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

 

Από το Γραφείο της Πρυτανείας