Δήλωση για εξετάσεις εργαστηρίων Σεπτέμβριος 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

 

Οι φοιτητές που ΔΕΝ παρακολούθησαν κανονικά σε εργαστηριακά τμήματα το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 (γιατί τα έχουν ξανά-παρακολουθήσει), και επιθυμούν να εξεταστούν για τον Σεπτέμβριο 2019, καλούνται να το δηλώσουν στην διεύθυνση e-mail: teigrev2019@gmail.com

Οι φοιτητές θα πρέπει στο e-mail που θα στείλουν να δηλώσουν:

– το Ονοματεπώνυμό τους,

– τον Αριθμό Μητρώου τους (με τον κωδικό τμήματος: EP ή GP ή GF),

– τα εργαστηριακά μαθήματα για τα οποία ενδιαφέρονται να εξεταστούν και γράφηκαν σε αυτά μέσω του TEI-OnLine (με ηλεκτρονική εγγραφή στην αρχή του εξαμήνου)

– και τη διεύθυνση Email τους.

Δηλώσεις θα γίνονται δεκτές ΜΕΧΡΙ και την Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019.

Στη συνέχεια, θα ανακοινωθούν οι ημέρες και ώρες εξέτασης των φοιτητών στην ιστοσελίδα του τμήματος από τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς των εργαστηρίων.

Τα Εργαστήρια του ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ εξαμήνου είναι τα εξής:

Α’ εξάμηνο: Αρχές Πληροφορικής(Ε).

Γ’ εξάμηνο: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης(Ε),   Αγγλική Ορολογία Ι(Ε).

Ε’ εξάμηνο: Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών Ι(Ε),   Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός(Ε),   Βάσεις Δεδομένων Ι(Ε),   Διοίκηση Επισιτισμού ΙΙ(Ε).

Ζ’ εξάμηνο: Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών ΙΙ(Ε),   Δίκτυα Υπολογιστών(Ε).

Τα Εργαστήρια του ΕΑΡΙΝΟΥ εξαμήνου είναι τα εξής: 

Β’ Εξάμηνο: Λογιστική ΙΙ(Ε)

Δ’ Εξάμηνο:  Προγραμματισμός Η/Υ(Ε),   Διοίκηση Επισιτισμού Ι(Ε)

ΣΤ’ Εξάμηνο:  Ασφάλεια και Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων(Ε),   Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών(Ε),   Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό(Ε)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1) Την παραπάνω δήλωση θα κάνουν ΜΟΝΟ οι φοιτητές που ΔΕΝ παρακολούθησαν κανονικά σε κάποιο εργαστηριακό τμήμα το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

2) Για να δικαιούνται εξέτασης χωρίς παρακολούθηση, πρέπει να έχουν ΗΔΗ ξανά παρακολουθήσει το εργαστήριο και να έχουν κοπεί από βαθμό (όχι από απουσίες).

3) Για να δικαιούνται εξέτασης, πρέπει να έχουν δηλώσει το εργαστηριακό μάθημα στο φετινό Χειμερινό ή Εαρινό εξάμηνο μέσω του TEI-OnLine (ηλεκτρονική δήλωση στην αρχή του εξαμήνου), δηλαδή το όνομά τους να υπάρχει στο βαθμολόγιο του εργαστηριακού μαθήματος στο TEI-OnLine.

4) Στην παραπάνω διεύθυνση e-mail θα γίνονται δεκτές δηλώσεις ΚΑΙ για τα εργαστήρια του Χειμερινού ΚΑΙ του Εαρινού εξαμήνου (δηλαδή των εξαμήνων: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Διευκρινιστική οδηγία για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Ακαδ. έτους 2018-2019

Σύμφωνα με τη διευκρινιστική οδηγία του Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων-Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης-Τμήμα Δ΄Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, σχετικά με τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, από (25-6-2019) βρίσκεται στην παραγωγή η νέα έκδοση του WS 4 – Επιβεβαίωση του εισοδηματικού κριτηρίου για το οικογενειακό εισόδημα- της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται τα εισοδήματα των δικαιούχων που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 10-15 του ν.4575/2018 κατά τον υπολογισμό του κριτηρίου του οικογενειακού εισοδήματος.
Ως εκ τούτου, όσοι δικαιούχοι εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις και είχαν δημιουργήσει ή υποβάλει την αίτησή τους πριν τις 24/06/2019 και η αίτησή τους απορρίφθηκε λόγω υπέρβασης του εισοδηματικού κριτηρίου, θα πρέπει εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να προβούν κατά σειρά στις εξής ενέργειες:

  1. Να διαγράψουν τυχόν αιτήσεις που έχουν αποθηκεύσει προσωρινά για το τρέχον έτος.
  2. Να δημιουργήσουν νέα αίτηση καταχωρώντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
  3. Να την υποβάλουν οριστικά.