Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ο Σύλλογος Φοιτητών έχει ως κύριο στόχο να προστατεύει τα δικαιώματα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μεταφέροντας τις προσδοκίες και τις επιθυμίες τους στη Διοίκηση του Ιδρύματος δια μέσου των αντιπροσώπων του στα πλαίσια μιας επικοινωνιακής διαδικασίας.

Ανακοινώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου των Φοιτητών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κοινοποιούνται επίσης σε σελίδα του facebook.

Δίκτυο Φοιτητών Erasmus

Υπάρχει επίσημα αναγνωρισμένος σύλλογος φοιτητών Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ESN University of Western Macedonia) που ασχολείται εθελοντικά με τους διακινούμενους φοιτητές και παρέχει πρακτικές πληροφορίες και βοήθεια στους εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές Erasmus.

Συγκεκριμένα, τα μέλη του Δικτύου Φοιτητών Erasmus

  • βοηθούν στην ενσωμάτωση των εισερχόμενων φοιτητών Erasmus στη φοιτητική κοινότητα και γενικότερα στην κοινωνία της πόλης που φοιτούν

  • υποστηρίζουν τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εισερχομένων φοιτητών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο

  • παρέχουν πληροφορίες για τα προγράμματα κινητικότητας στους φοιτητές που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο εξωτερικό στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus.

Skip to content