Χρήσιμα έγγραφα

Σχετικά αρχεία

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Για να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Ηλεκτρονική Γραμματεία, Συγγράμματα, Πάσο, E-class κλπ) θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τους κωδικούς σας.

 • Ηλεκτρονική Γραμματεία (Βαθμολογίες φοιτητών και άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες online. Απαιτείται κωδικός πρόσβασης)
 • eClass (Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων)
 • Webmail (Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Βαθμολογία προγράμματος ΤΕ

 • Eduroam (Πρόσβαση στο Wifi του Eduroam σε όλα τα Πανεπιστήμια)
 • Υπηρεσία καταλόγου (Ονομαστικό ευρετήριο προσωπικού)
 • Υπηρεσία VPN ( virtual  private  network ) (η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του ιδρύματος που έχουν ήδη σύνδεση στο internet (π.χ. σύνδεση DSL) να αποκτούν διεύθυνση IP του Πανεπιστημίου από όπου και αν συνδέονται, μαζί με όποια δικαιώματα αυτή συνοδεύεται, π.χ. πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές μέσω HEAL-LINK. Η σύνδεση είναι κρυπτογραφημένη.)
 • Υπηρεσία Ανταλλαγής Αρχείων (με τη βοήθεια της οποίας είναι δυνατή η αποστολή μεγάλων αρχείων (προς το παρόν μεγέθους μέχρι 500MB) σε άλλους χρήστες)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου
IAESTE (Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών)
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Δι@ύγεια (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Ανάρτηση Αποφάσεων και Διοικητικών Πράξεων)
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

 Γενικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 Εύδοξος (Ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης συγγραμμάτων)
Ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (Πάσο)
Πίθος – Υπηρεσία online Αποθήκευσης Αρχείων (50GB δωρεάν αποθηκευτικού χώρου online για φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας)

ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ Δωρεάν εμπορικό λογισμικό από τη Microsoft και άλλες εταιρίες (Το λογισμικό προσφέρεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, μέλη του εκπαιδευτικού / ερευνητικού προσωπικού των ΑΕΙ/ΤΕΙ και των Eρευνητικών Kέντρων. Η πιστοποίηση γίνεται με τη χρήση username/password που έχετε αποκτήσει από το Ίδρυμα στο οποίο ανήκετε.)

Autodesk Education Community (Δωρεάν και Νόμιμα τα προγράμματα της Autodesk, όπως το AutoCAD. Η εγγραφή πραγματοποιείται δηλώνοντας το  φοιτητικό σας email)
Δες την Ψηφιακά 2.0
Δικτυακή πύλη για το Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα
Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού κώδικα
HellasGRID (παροχή υπολογιστικών υπηρεσιών υψηλής απόδοσης (HighPerformanceComputing, HighThroughputComputing) στην ελληνική ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα)

 Υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης – Βιντεοδιάσκεψης

GUnet (Το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο)
eclass.gunet.gr (Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)
Οδηγίες-ενημέρωση μελών ΔΕΠ για τις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης
Κέντρου Υποστήριξης η-Μάθησης και Παραγωγής Πολυμέσων (ΚΥΜΑ)
Ανακοίνωση Ζωντανών Μεταδόσεων για τους Φορείς του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου
Βιντεοδιάσκεψη μέσω Web

Επαγγελματικές Οργανώσεις

Οικονομικό επιμελητήριο

Ευρωπαϊκή Ένωση

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Σύνδεσμοι άμεσης πρόσβασης της Ε.Ε. για σχολεία και Πανεπιστήμια
SCIENTIX (Η κοινότητα για την επιστημονική εκπαίδευση στην Ευρώπη)
Εκπαίδευση και Νεολαία (πληροφορίες για σπουδές και έρευνα)
Build UP (The European portal for energy efficiency in buildings)

Ερευνητικά Κέντρα – Ζώνες Καινοτομίας

Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης: ΕΚΕΤΑ

Λοιπές Οργανώσεις

SynEnergia (Πόλος Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας)
Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) Βορείου Ελλάδος
Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων
Βιοχωριό (project το οποίο αναφέρεται σε φοιτητές και μηχανικούς – ανοιχτή ομάδα βιώσιμου σχεδιασμού, παρουσίαση των αρχών της οικολογικής δόμησης)

Για να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Ηλεκτρονική Γραμματεία, Συγγράμματα, Πάσο, E-class κλπ) θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τους κωδικούς σας.

 • Ηλεκτρονική Γραμματεία (Βαθμολογίες φοιτητών και άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες online. Απαιτείται κωδικός πρόσβασης)
 • eClass (Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων)
 • Webmail (Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Βαθμολογία προγράμματος ΤΕ
 • Eduroam (Πρόσβαση στο Wifi του Eduroam σε όλα τα Πανεπιστήμια)
 • Υπηρεσία καταλόγου (Ονομαστικό ευρετήριο προσωπικού)
 • Υπηρεσία VPN ( virtual  private  network ) (η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του ιδρύματος που έχουν ήδη σύνδεση στο internet (π.χ. σύνδεση DSL) να αποκτούν διεύθυνση IP του Πανεπιστημίου από όπου και αν συνδέονται, μαζί με όποια δικαιώματα αυτή συνοδεύεται, π.χ. πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές μέσω HEAL-LINK. Η σύνδεση είναι κρυπτογραφημένη.)
 • Υπηρεσία Ανταλλαγής Αρχείων (με τη βοήθεια της οποίας είναι δυνατή η αποστολή μεγάλων αρχείων (προς το παρόν μεγέθους μέχρι 500MB) σε άλλους χρήστες)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου
IAESTE (Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών)
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Δι@ύγεια (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Ανάρτηση Αποφάσεων και Διοικητικών Πράξεων)
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

 Γενικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 Εύδοξος (Ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης συγγραμμάτων)
Ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (Πάσο)
Πίθος – Υπηρεσία online Αποθήκευσης Αρχείων (50GB δωρεάν αποθηκευτικού χώρου online για φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας)

ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ Δωρεάν εμπορικό λογισμικό από τη Microsoft και άλλες εταιρίες (Το λογισμικό προσφέρεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, μέλη του εκπαιδευτικού / ερευνητικού προσωπικού των ΑΕΙ/ΤΕΙ και των Eρευνητικών Kέντρων. Η πιστοποίηση γίνεται με τη χρήση username/password που έχετε αποκτήσει από το Ίδρυμα στο οποίο ανήκετε.)

Autodesk Education Community (Δωρεάν και Νόμιμα τα προγράμματα της Autodesk, όπως το AutoCAD. Η εγγραφή πραγματοποιείται δηλώνοντας το  φοιτητικό σας email)
Δες την Ψηφιακά 2.0
Δικτυακή πύλη για το Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα
Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού κώδικα
HellasGRID (παροχή υπολογιστικών υπηρεσιών υψηλής απόδοσης (HighPerformanceComputing, HighThroughputComputing) στην ελληνική ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα)

 Υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης – Βιντεοδιάσκεψης

GUnet (Το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο)
eclass.gunet.gr (Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)
Οδηγίες-ενημέρωση μελών ΔΕΠ για τις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης
Κέντρου Υποστήριξης η-Μάθησης και Παραγωγής Πολυμέσων (ΚΥΜΑ)
Ανακοίνωση Ζωντανών Μεταδόσεων για τους Φορείς του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου
Βιντεοδιάσκεψη μέσω Web

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο