Έναρξη πρακτικής άσκησης

Η διαδικασία έναρξης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών ΤΕΙ (Τεχνολογικής εκπαίδευσης) ολοκληρώνεται σε τρία διαδοχικά στάδια:

 • ΦΑΣΗ Α’: Υποβολή δικαιολογητικών έναρξης – Έλεγχος – Έγκριση
 • ΦΑΣΗ Β’: Υπογραφή Συμβάσεων και Εντύπου-Ι Ωφελούμενου
 • ΦΑΣΗ Γ’:Διαδικασία καταχώρησης θέσεως πρακτικής άσκησης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ

Παραλαβή συμβάσεων:

Μόλις παραλάβετε το φάκελο με τις τέσσερις (4) συμβάσεις και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, θα πρέπει να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες:

 • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Πηγαίνετε απευθείας στον φορέα απασχόλησης και υπογράφετε τις 4 συμβάσεις (1 σύμβαση κρατάτε εσείς, 1 σύμβαση ο φορέας απασχόλησης και οι υπόλοιπες 2 συμβάσεις για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης)
 • ΕΡΓΑΝΗ: Υπενθυμίζετε -ενημερώνετε τον φορέα απασχόλησης για την υποχρέωση να κάνει αναγγελία της σύμβασης σας, συμπληρώνοντας το έντυπο Ε3.5 στοΕΡΓΑΝΗ, πριν την ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής_(SOS)!!! 

Σημειώστε το στο επάνω μέρος της σύμβασης ή δώστε τον στον φορέα απασχόλησης (θα το χρειαστεί για την συμπλήρωση του εντύπου Ε3.5 στο ΕΡΓΑΝΗ)

 • ΑΤΛΑΣ:Υπενθυμίζετε – ενημερώνετε τον φορέα απασχόλησης για την δημοσίευση θέσης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/ και μόλις σας δώσει τον Κωδικό θέσης τον κοινοποιείτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (δηλ. τον αποστέλλετε με email, σημειώνοντας το όνομα σας και τον αριθμό μητρώου που έχετε)
 • Στο ΑΤΛΑΣ ο φορέας απασχόλησης δημοσιεύει μία θέση Πρακτικής για την ειδικότητά σας
 • Πραγματοποιείτε “Είσοδο”, εισάγοντας τους κωδικούς που έχετε από το Τμήμα τους
 • Τέλος, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, ολοκληρώνει την αντιστοίχηση της θέσης με τον ασκούμενο φοιτητή
Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω, τότε στις επόμενες ημέρες, θα πρέπει να προσκομίσετε ή να επιστραφούν (μέσω μεταφορικής εταιρείας) στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Δ/νση Κοίλα Κοζάνης 50100) τα παρακάτω:
 • οι δύο (2) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (υπογεγραμμένες και με σφραγίδα από τον φορέα απασχόλησης)
 • το ΕΝΤΥΠΟ Ε3.5 από το ΕΡΓΑΝΗ. Θα το ζητήσετε από τον φορέα απασχόλησης να το εκτυπώσει, να το υπογράψει και σφραγίσει και να σας το παραδώσει μαζί με τις συμβάσεις. SOS_Αν δεν το έχουμε δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή!!!
 • το ΕΝΤΥΠΟ-Ι_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ, είναι ένα ερωτηματολόγιο που συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, το υπογράφετε και το επιστρέφετε μαζί με τα παραπάνω
 • ο Κωδικός της δημοσιευμένης θέσης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/ (θα σας το δώσει ο φορέας απασχόλησς, εφόσον έχει ήδη δημοσιεύσει τη θέση στο ΑΤΛΑΣ. Η συγκεκριμένη διαδικασία στο ΑΤΛΑΣ μπορεί να γίνει και μετά την έναρξη, καθώς δεν υπάρχει η αυστηρή προθεσμία όπως στο ΕΡΓΑΝΗ να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ είναι η καταχώρηση της θέσεως της Π.Α. στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ (αφού εγκριθεί η θέση): Για να πραγματοποιηθεί καταχώρηση της πρακτικής στο σύστημα ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/ θα πρέπει ο φοιτητής να πραγματοποιήσει ΕΙΣΟΔΟ με τους κωδικούς της Σχολής του, καθώς επίσης ο φορέας απασχόλησης να πραγματοποιήσει ΕΓΓΡΑΦΗ (εφόσον δεν έχει ήδη εγγραφεί) και κατόπιν να δημιουργήσει/δημοσιεύσει θέση για την ειδικότητα του φοιτητή. Στη συνέχεια, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης προχωρά σε δέσμευση της θέσεως της ΠΑ και αντιστοίχηση με τον ασκούμενο φοιτητή/φοιτήτρια. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Αρωγής του συστήματος ΑΤΛΑΣ τηλ. 210-7724390 http://atlas.grnet.gr/ (email: helpdek@atlas.grne) .

Πώς θα βρω και θα επιλέξω φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης;

Για να βρείτε και να επιλέξετε φορέα προτείνεται να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1. Εντοπισμός επαγγελματικού πεδίου

Ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη σας για την επιλογή του φορέα υποδοχής είναι ο εντοπισμός του επαγγελματικού πεδίου που σας ενδιαφέρει. Συνυπολογίστε δηλαδή ζητήματα και πτυχές όπως:

 • Ποιους μακροπρόθεσμους στόχους θέτετε
 • Τι στόχους έχετε για αμέσως μετά το πτυχίο (πχ εάν θα κάνετε μεταπτυχιακό ή θα αναζητήσετε δουλειά)
 • Ποια είναι η επαγγελματική σταδιοδρομία που θέλετε να επιδιώξετε
 • Ποιο πεδίο σας ενδιαφέρει
 • Σε τι είστε καλή/καλός

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του προγράμματος ΕΣΠΑ είναι στη διάθεση των φοιτητών για υποστήριξη τόσο όσον αφορά την αναζήτηση φορέων υποδοχής όσο και για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Αναζήτηση πιθανών φορέων

Αναζητήστε πληροφορίες, ιδέες και συμβουλές από:

 • Το πληροφοριακό σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας) https://dasta.teiwm.gr
 • Το σύστημα υποστήριξης της πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ “ΑΤΛΑΣ” http://atlas.grnet.gr/Για να εισέλθετε στο σύστημα ΑΤΛΑΣ χρησιμοποιείστε τους κωδικούς με τους οποίους έχετε πρόσβαση στο σύστημα της γραμματείας.
 • Τους Καθηγητές του τμήματός σας λαμβάνοντας υπόψη πάντα το γνωστικό αντικείμενο που σας  ενδιαφέρει
 • Δικούς σας ανθρώπους που μπορεί να δουλεύουν στον χώρο
 • Φυσικά μέσω του internet/μηχανές αναζήτησης/συγκεκριμένες ιστοσελίδων εταιρειών

3. Επικοινωνία με τους φορείς

Επικοινωνήστε με τον φορέα που σας ενδιαφέρει τηλεφωνικά, με email ή ακόμη καλύτερα επισκεφτείτε τον από κοντά. Αν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση επιδιώξτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. Οι μεγάλες εταιρείες έχουν καλή γνώση των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης που υλοποιούνται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στις μεγάλες επιχειρήσεις τις περισσότερες φορές υπάρχουν συγκεκριμένα στελέχη στα τμήματα ανθρωπίνου δυναμικού που ασχολούνται με την πρακτική άσκηση τα οποία χειρίζονται και το σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Κατά την επικοινωνία με τον φορέα ενημερώστε τον για τα εξής:

 • Την ειδικότητά σας και σε ποιο τμήμα της εταιρείας σας ενδιαφέρει να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση
 • Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ (π.χ ότι ένα μέρος της αμοιβής και της ασφάλισης σας θα καλύπτεται από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ)
 • Το ωράριο και τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης όπως αναγράφονται στην Ειδική Σύμβαση Εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθείτε αναλυτικά για το αντικείμενο στο οποίο θα απασχοληθείτε αν πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση εκεί. Τέλος, καταγράψτε τα στοιχεία επικοινωνίας με το αρμόδιο στέλεχος (ονοματεπώνυμο, αρμοδιότητες, τηλέφωνο, email). Aν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση ζητήστε τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού ή του στελέχους που χειρίζεται ζητήματα πρακτικής άσκησης και όχι για παράδειγμα του υπευθύνου του εργαστηρίου.

Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι πολλοί από τους φορείς υποδοχής και ειδικά οι μεγάλες εταιρείες ζητούν από τους φοιτητές πριν την έναρξη μιας μελλοντικής συνεργασίας να μελετήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα ή να περάσουν από συνέντευξη μέσω skype. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης πριν από κάθε περίοδο αιτήσεων διοργανώνει σεμινάρια σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής και παρουσίας σε συνέντευξη επιλογής προσωπικού. Το βιογραφικό σας σημείωμα βέβαια μπορεί να σταλεί στον φορέα κατά την πρώτη επικοινωνία ανεξάρτητα αν σας το ζητήσει ή όχι, αφού αποτελεί δείγμα επαγγελματισμού και δημιουργείτε θετική εντύπωση.

4. Επιλογή των φορέων που θα προτείνετε στην αίτησή σας

Για να επιλέξετε τελικά τους φορείς που θα προτείνετε:

 • Δημιουργείστε μια λίστα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε φορέα
 • Συνυπολογίστε πρακτικά ζητήματα (π.χ. ωράριο, μετακινήσεις, κ.α.)
 • Σκεφτείτε αν τελικά η πρακτική άσκηση στο συγκεκριμένο φορέα θα λειτουργήσει προς όφελός σας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οδηγίες για την πρακτική άσκηση ΟΑΕΔ

Αμοιβή και ασφάλιση πρακτικής άσκησης ΤΕ

Η αμοιβή του φοιτητή στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2019 σύμφωνα με την με αριθ. οικ. 4241/127/30.01.2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 173/τ.Β/30-01-2019) το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα είκοσι εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά (29,04 €) και η αποζημίωση των πρακτικά ασκούμενων ανέρχεται σε 580,801 € μηνιαίως ( 29,04  x 80% = 23,232 x 25 ημερομίσθια = 580,80).

α) Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας), μέσω της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του, με χρηματοδότηση από την Πράξη “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας”, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό των 280.00€ μηνιαίως (269.89€ καθαρό ποσό + 10.11€ ασφαλιστικές εισφορές) και   

β) ο φορέας απασχόλησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον/στην ασκούμενο/νη φοιτητή/τρια, μηνιαίως τη διαφορά από το αναλογούν ποσό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την πρακτική άσκηση των φοιτητών των ΤΕΙ.

Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση ο φορέα απασχόλησης οφείλει να καταβάλλει: 580.80 – 269.89 = 310.91€/μήνα

Ο «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων & Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)» θα καταβάλλει ως αποζημίωση στον ασκούμενο σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης το ποσό των χιλίων εξακοσίων ογδόντα ευρώ το εξάμηνο (280,00€ x 6 μήνες=1.680,00€) τμηματικά ή συνολικά με το πέρας της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Π.Α., από επιχορήγηση της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020  μετά από εντολή εκταμίευσής της και σύμφωνα με τη ροή χρηματοδότησής της, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο τραπεζικό υπόλοιπο στον λογαριασμό της. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της Π.Α., η παραπάνω δαπάνη είναι μη επιλέξιμη.

Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται η ασφαλιστική κάλυψη ποσοστού 1% κατά επαγγελματικού κινδύνου επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά (Ε5/1303/86 κοινή υπουργική απόφαση & 100/124/29.5.86 εγκύκλιος του ΙΚΑ) και θα καλυφθεί από κονδύλια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020.

Βάσει της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (ΦΕΚ Β’ 3520/19-9-2019) θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3.4 για έναρξη, μεταβολή, λήξη μαθητείας και το έντυπο Ε3.5 για έναρξη, μεταβολή, λήξη πρακτικής άσκησης.

Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 θα πρέπει να είναι συνημμένη η σύμβαση πρακτικής άσκησης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, το σπουδαστή / φοιτητή και το εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΙΕΚ,ΤΕΙ,ΑΕΙ) ή η εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης.

Τα έντυπα υποβάλλονται το αργότερο πριν από την έναρξη της μαθητείας ή της πρακτικής άσκησης στο χώρο εργασίας. Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της μαθητείας ή της πρακτικής άσκησης, τα έντυπα υποβάλλονται το αργότερο σε 4 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία διακοπής ή λήξης.

Σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου (οργάνωση χρόνου μαθητείας ή πρακτικής άσκησης) τα έντυπα υποβάλλονται ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ημέρα της αλλαγής και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανάληψη υπηρεσίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τα έντυπα υποβάλλονται χειρόγραφα στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες ΣΕΠΕ / ΟΑΕΔ με τις ανάλογες προβλεπόμενες κυρώσεις.

Υπόχρεοι υποβολής των εντύπων που δεν οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΕΦΚΑ (δεν είχαν απασχολήσει ποτέ πριν προσωπικό, δεν έχουν λάβει ΑΜΕ ΙΚΑ και η σύμβαση πρακτικής άσκησης δεν περιλαμβάνει όρο υποχρέωσης ασφάλισης του σπουδαστή / φοιτητή), εξαιρούνται της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων μέχρι τον συγχρονισμό του ΠΔ ΕΡΓΑΝΗ, οπότε η υποβολή θα πρέπει να γίνεται έως τότε χειρόγραφα στις κατά τόπους Υπηρεσίες.

Το έντυπο Ε3.5 (πρακτική άσκηση) υποβάλλεται υποχρεωτικά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Αμοιβή πρακτικής άσκησης

Ασφάλιση πρακτικής άσκησης
Πληροφοριακό σύστημα Εργάνη
Λήξη πρακτικής άσκησης ΤΕΙ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ΤΕΙ είναι:

 • Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης(συμπληρωμένο/με υπογραφές-σφραγίδες)
 • Βεβαίωση Ολοκλήρωσης(μία πρωτότυπη και μία φωτοτυπία)
 • Έκθεση αξιολόγησης από τον επόπτη φορέα απασχόλησης

(σελ 16-17 του βιβλίου πρακτικής άσκησης ή σε μία ξεχωριστή σελίδα Α4 με υπογρ./σφραγ. από το φορέα)

 • Έκθεση αξιολόγησης από τον επόπτη εκπαιδευτικό(σε ξεχωριστή σελίδα Α4)
 • Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης(συμπληρωμένα κι από τον φοιτητή κι από τον φορέα απασχόλησης)
 • Έντυπο-ΙΙ Λήξης Προγράμματος Πληροφοριακών Στοιχείων Ωφελούμενων
 • Αποδεικτικά παραστατικών πληρωμής από τον φορέα απασχόλησης

Χρήσιμα έντυπα πρακτικής άσκησης ΤΕΙ

Αίτηση Πρακτικής (ΕΣΠΑ)
Αίτηση Πρακτικής (ΟΑΕΔ)
Βεβαίωση Αποδοχής απο το φορέα Απασχόλησης
Έντυπο έναρξης προγράμματος Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο