Πρακτική άσκηση

Η πρακτική άσκηση (Π.Α.) αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό θεσμό, με πολλαπλά οφέλη, για τον ασκούμενο φοιτητή/τρια, το τμήμα φοίτησης του και το φορέα απασχόλησης.

Με τον θεσμό της πρακτικής άσκησης επιτυγχάνεται η πρώτη επαφή, του τελειόφοιτου φοιητή/τριας, με το επάγγελμα του. Ο/Η φοιτητής/τρια ενσωματώνεται στο περιβάλλον εργασίας μιας καλά οργανωμένης επιχείρησης η οποία δραστηριοποιείται στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της εξειδίκευσης του, συμμετέχοντας ενεργά στην παραγωγική διαδικασία. Ο/Η φοιτητής/τρια εφαρμόζει στην πράξη τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αποκόμισε κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ώστε να αντεπεξέλθει στα καθήκοντα που του ανατίθενται. Ο φοιτητής/τρια αποκτά εμπειρίες, ιδιαίτερα χρήσιμες για την μετέπειτα επαγγελματική του πορεία, σε διαδικασίες που αφορούν τη λειτουργία και την οργάνωση μιας επιχείρησης, οι οποίες είναι αδύνατο να αποκτηθούν μέσω της διδασκαλίας.

Για τους φοιτητές του προγράμματος ΠΕ, η πρακτική άσκηση στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει θεσμοθετηθεί και έχει διάρκεια τριών μηνών. η πρακτική άσκηση υλοποιείται από το έκτο εξάμηνο σπουδών και μετά. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος και κατόπιν οι θέσεις Π.Α. θα δίνονται στο τμήμα κάθε χρόνο ανάλογα με τη χρηματοδότηση του προγράμματος. Οι θέσεις θα κατανέμονται σύμφωνα με ένα δημοσιευμένο αλγόριθμο. Η Π.Α. αποτελεί μάθημα επιλογής για όσες/όσους είναι ωφελούμενοι/ες του προγράμματος. Οι φοιτητές/τριες θα εποπτεύονται από ένα καθηγητή/τρια θα κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της Π.Α. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα ασφαλίζει τους ωφελούμενους της πρακτικής άσκησης στο ΙΚΑ για τους μήνες της πρακτικής άσκησης στο ΙΚΑ

Για τους φοιτητές του προγράμματος Τ.Ε. η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και διαρκεί έξη μήνες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Κανονισμός πρακτικής άσκησης ΟΔΕ 2022
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο