Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
1 ΒΟΥΤΣΑΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες» ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΓΑΓΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Η Σχετική Αυτονομία των Διοικητικών Δομών της Δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο. Μια Εμπειρική Έρευνα» ΚΩΝΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
3 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός στη Δημόσια Διοίκηση: Μελέτη Περίπτωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης» ΣΥΝΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4 ΚΑΛΕΛΗ ΖΩΗ ΚΟΝΤΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «Ηγεσία και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
6 ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Η Επίδραση της Διαπολιτισμικότητας στην Επικοινωνία του Πληρώματος του Αεροσκάφους και οι Συνέπειες στη Διαχείριση Πόρων του Πληρώματος στις Ευρωπαϊκές Αερογραμμές μέσω ενός Στρατηγικού Μοντέλου Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων» ΚΩΝΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
7 ΚΟΛΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ «Η Θέση των Ψηφιακών Νομισμάτων – Κρυπτονομισμάτων στο Παγκόσμιο Σύστημα Συναλλαγών και η Χρήση τους για Παράνομες Δραστηριότητες» ΚΩΝΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
8 ΚΟΥΚΟΥΜΠΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «Η Δυναμική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και του Ανθρώπινου Δυναμικού στο Σύγχρονο Επιχειρηματικό Περιβάλλον» ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
9 ΚΩΔΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ «Σχεδίαση Απτικών Διεπαφών με Χρήση Έξυπνων Κινητών Συσκευών Αφής» ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10 ΛΑΝΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ «Βιώσιμη και Αειφορική Ανάπτυξη Δασικών Οικοσυστημάτων – Δασική Περιβαλλοντική Ευθύνη» ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
11 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ «Εταιρική Διακυβέρνηση – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
12 ΝΑΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «Διαχείριση και Ανάλυση Μισθολογικού Κόστους Ευέλικτων Μορφών Απασχόλησης και Τηλεργασίας» ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13 ΝΕΔΕΛΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ «Διερεύνηση του Αντίκτυπου Βιομηχανίας 4 στην Αειφόρα και Ανθεκτικότητα της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας των Τροφίμων»
ΔΕΣΠΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ
14 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ «Οι Λειτουργίες της Διοίκησης και της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε Πολιτιστικούς Οργανισμούς στην Ελλάδα» ΚΟΝΤΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «Διαχείριση Ηλιακών και Αιολικών Πηγών Ενέργειας» ΚΟΝΤΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ «Τα Πληροφοριακά Συστήματα στην Διοίκηση της Εκπαίδευσης και η Συμβολή τους στην Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού στις Εκπαιδευτικές Μονάδες: Μελέτη Περίπτωσης της Ελλάδας Information Systems in Education Administration and their Contribution to the Management of Human Resources in Educational Units: a Case Study of Greece» ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17 ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ «Η Επίδραση της Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Επίδοση του Τεχνικού Προσωπικού. Μια Εμπειρική Προσέγγιση σε Σχέση με το Χρόνο Απόκρισης – Ολοκλήρωσης Συγκεκριμένης Εργασίας» ΚΟΝΤΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18 ΠΟΪΡΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ «Διαφθορά και Προσδιοριστικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν το Μέγεθός της» ΚΟΝΤΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ «Εκπαιδευτικές Δομές και Οργανισμοί και ο Ρόλος της Διοίκησης στη Βελτιστοποίηση της Απόδοσης της Ποιότητας της Εκπαίδευσης» ΚΟΝΤΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20 ΤΑΡΑΤΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ «Η Οργανωσιακή Αλλαγή σε Δημόσιους Φορείς ως Εργαλείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Βελτίωσης της Ποιότητας των Παρεχόμενων Υπηρεσιών. Μέθοδοι και Διαδικασίες Εφαρμογής Οργανωσιακών Αλλαγών σε Οργανισμούς Φροντίδας Υγείας» ΚΟΝΤΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21 ΤΖΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή με Έμφαση στην Αφή» ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22 ΧΑΤΖΗΑΥΓΟΥΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΝΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23 ΨΥΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ «Διερεύνηση Παραγόντων Κινδύνου ως προς την Αποτελεσματικότητα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στα Καταστήματα Κράτησης και Λήψη Αποφάσεων με τη Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων» ΔΕΣΠΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ
24 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
25 ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ «Η Επίδραση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Οικονομική Ανάπτυξη και την Ενεργειακή Ασφάλεια των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
26 ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ «Η Επιρροή των Λειτουργιών του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Βιωσιμότητα και την Απόδοση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» ΔΕΣΠΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ
27 ΝΤΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ «Βιώσιμη Ανάπτυξη Συσκευασίας για Κυκλική Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» ΔΕΣΠΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ
28 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ «Κυκλική Χρηματοδότηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Χρησιμοποιώντας Τεχνολογίες Blockchain στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Τροφίμων» ΔΕΣΠΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ
29 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ «Παράγοντες που Επηρεάζουν την Παροχή Ποιοτικών Κυβερνητικών Ανοικτών Δεδομένων από τους Ελληνικούς Δημόσιους Φορείς» ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
30 ΒΕΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ «Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου υπολογισμού δεικτών ανάλυσης κύκλου ζωής (ΑΚΖ) σε βιομηχανίες τροφίμων» ΔΕΣΠΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ
31 ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ «Αειφορία και ανθρακικό αποτύπωμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» ΔΕΣΠΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ
32 ΤΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ «Κυκλική εφοδιαστική αλυσίδα και χρήση νέων τεχνολογιών για τη μείωση των τροφικών αποβλήτων» ΔΕΣΠΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ
33 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «Στελέχωση των Ελληνικών ξενοδοχειακών μονάδων μέσω ενός οργανωμένου κρατικού πλαισίου στήριξης» ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
34 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ «Επιχειρηματική Ηθική και Τεχνητή Νοημοσύνη» ΚΟΝΤΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο