Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

  Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
1 ΒΟΥΤΣΑΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «Αλληλεπίδραση ανθρώπου – υπολογιστή σε άτομα με ειδικές ανάγκες» ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΓΑΓΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η σχετική αυτονομία των διοικητικών δομών της δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Μια εμπειρική έρευνα» ΚΩΝΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
3 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4 ΚΑΛΕΛΗ ΖΩΗ ΚΟΝΤΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «Ηγεσία και διοίκηση ολικής ποιότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
6 ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Η επίδραση της διαπολιτισμικότητας στην επικοινωνία του πληρώματος του αεροσκάφους και οι συνέπειες στη διαχείριση πόρων του πληρώματος στις ευρωπαϊκές αερογραμμές μέσω ενός στρατηγικού μοντέλου διαχείρισης ανθρώπινων πόρων» ΚΩΝΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
7 ΚΟΛΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ «Η θέση των ψηφιακών νομισμάτων – κρυπτονομισμάτων στο παγκόσμιο σύστημα συναλλαγών και η χρήση τους για παράνομες δραστηριότητες» ΚΩΝΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
8 ΚΟΥΚΟΥΜΠΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
9 ΚΩΔΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ «Σχεδίαση απτικών διεπαφών με χρήση έξυπνων κινητών συσκευών αφής» ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10 ΛΑΝΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ «Βιώσιμη και αειφορική ανάπτυξη δασικών οικοσυστημάτων – δασική περιβαλλοντική ευθύνη» ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
11 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ «Εταιρική διακυβέρνηση – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
12 ΝΑΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13 ΝΕΔΕΛΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΠΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ
14 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ «Οι λειτουργίες της διοίκησης και της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε πολιτιστικούς οργανισμούς στην Ελλάδα» ΚΟΝΤΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «Διαχείριση ηλιακών και αιολικών πηγών ενέργειας» ΚΟΝΤΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17 ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ «Η επίδραση της αποτελεσματικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στην επίδοση του τεχνικού προσωπικού. Μια εμπειρική προσέγγιση σε σχέση με το χρόνο απόκρισης – ολοκλήρωσης συγκεκριμένης εργασίας» ΚΟΝΤΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18 ΠΟΪΡΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ «Διαφθορά και προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθός της» ΚΟΝΤΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ «Εκπαιδευτικές δομές και οργανισμοί και ο ρόλος της διοίκησης στη βελτιστοποίηση της απόδοσης της ποιότητας της εκπαίδευσης» ΚΟΝΤΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20 ΤΑΡΑΤΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ «Η οργανωσιακή αλλαγή σε δημόσιους φορείς ως εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μέθοδοι και διαδικασίες εφαρμογής οργανωσιακών αλλαγών σε οργανισμούς φροντίδας υγείας» ΚΟΝΤΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21 ΤΖΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22 ΧΑΤΖΗΑΥΓΟΥΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΝΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23 ΧΕΛΙΑΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ «Μοντέλα μέτρησης εκτίμησης κινδύνου χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο δημόσιο τομέα (ΟΤΑ) στα πλαίσια του κρατικού δημοσιονομικού ελέγχου» ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
24 ΨΥΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΣΠΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο