Το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ):

«Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (MBA in Management Information Systems)

Στο ΠΜΣ για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη << Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης>> (Master in business Administration – MBA in Management Information Systems) γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών από τα ιδρύματα της αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι:

  1.  Αίτηση  
  2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών και αναλυτική βαθμολογία 
  3. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
  4.  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  5.  Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται είτε αμφότερες από ακαδημαϊκούς δασκάλους, είτε η μία (1) τουλάχιστον από τον ακαδημαϊκό χώρο, ενώ η άλλη από τον επαγγελματικό 

Προαιρετικά δικαιολογητικά:

  1.  Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας
  2.  Άλλοι τίτλοι σπουδών
  3.  Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  4.  Δημοσιεύσεις
  5. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αντικείμενο

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (2 εξάμηνα διδασκαλίας μαθημάτων και 1 για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας).

Τα συνολικά τέλη φοίτησης είναι 2.900 ευρώ και καταβάλλονται τμηματικά με την έναρξη του κάθε εξαμήνου.

Τα μαθήματα διεξάγονται τις εργάσιμες μέρες το απόγευμα ή/και το Σάββατο πρωί. Μπορεί να υπάρξει μεταβολή στο ωρολόγιο πρόγραμμα σε συνεννόηση με τους φοιτητές, έτσι ώστε πρόγραμμα μαθημάτων να είναι πιο λειτουργικό για τους φοιτητές. Ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας ανά εξάμηνο είναι δεκατρείς (13).
Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στα Γρεβενά και εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερομένων και στην Κοζάνη. Μέρος των μαθημάτων μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

mba-g.uowm.gr
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο