Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α Επώνυμο/Όνομα E-mail
1 Δαρβίδου Κωνσταντίνα darvidoukonstantina@gmail.com
2 Καλογιαννίδης Σταύρος stavroskalogiannidis@gmail.com
3 Νικόλαος Μιχαηλίδης mnikolao@hotmail.com
4 Κανάβας Βασίλειος vkanavas@yahoo.gr
5 Τσάλης Θωμάς ttsalis@windowslive.com
6 Ζωγράφος Γεώργιος georgezografos1@gmail.com

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α Επώνυμο/Όνομα E-mail
1 Δαρβίδου Κωνσταντίνα darvidoukonstantina@gmail.com
2 Καλογιαννίδης Σταύρος stavroskalogiannidis@gmail.com
3 Νικόλαος Μιχαηλίδης mnikolao@hotmail.com
4 Κανάβας Βασίλειος vkanavas@yahoo.gr
5 Μπάτζιος Αθανάσιος thanos.batzios@gmail.com
6 Νίκλης Δημήτριος dniklis@uowm.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο