Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Επώνυμο/ΌνομαΘέσηΕιδικότηταΤηλέφωνοe-mail

Μολασιώτης Βασίλειος

CV

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό/Εργαστηριακός Καθηγητής

Ηλεκτρονικός Μηχανικός Π.Ε.

MSc “ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ”

2462061614vmolasiotis@uowm.gr
Ντιό ΔέσποιναΕιδικό Διδακτικό Προσωπικό/Εργαστηριακή Καθηγήτρια  dntio@uowm.gr
Skip to content