Καλογιαννίδης Σταύρος

Επίκουρος Καθηγητής

Καλογιαννίδης Σταύρος

Επίκουρος Καθηγητής
Ο κος Σταύρος Καλογιαννίδης κατέχει θέση Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. <u>Γνωστικό αντικείμενο</u>: Επιχειρησιακό Μάνατζμεντ και Επικοινωνία <u>Ερευνητικά ενδιαφέροντα</u>: Επιχειρησιακό Μάνατζμεντ, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, Διαχείριση Κρίσεων, Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων,  Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες και  Πολιτική Προστασία. <a href="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2024/03/ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΓΙΑ-SITE.pdf" target="_blank" rel="noopener">Βιογραφικό Σημείωμα</a> <a href="https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57348764800" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-16895" src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/sc-e1653384011461-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" /></a> <a href="https://scholar.google.gr/citations?hl=en&user=P3FD5hUAAAAJ" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-16894" src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/google_scholar-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" /></a> <a href="https://www.researchgate.net/profile/Stavros-Kalogiannidis/publications" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-17061" src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/ResearchGate_mba_grvena-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" /></a>

Κοντέος Γεώργιος

Καθηγητής
<p style="text-align: justify;">Ο Γιώργος Κοντέος είναι Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει πτυχίο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακό (M.SC.) στην Αγροτική Οικονομία από το University of Saskatchewan, Canada, και διδακτορικό από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και μετέπειτα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από τον Ιούλιο του 2016 έως τον Αύγουστο του 2023. Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στην οικονομική ανάλυση, στις πολιτικές απασχόλησης και σε οικονομετρικές εφαρμογές. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 50  επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και είναι συν συγγραφέας διδακτικών βιβλίων Στατιστικής, Οικονομετρίας και Μεθοδολογίας Έρευνας. Δίδαξε Οικονομικά της Υγείας σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο Στατιστική, Οικονομετρία και Μικροοικονομική Ανάλυση. Εκλέχτηκε εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας τον Φεβρουάριο του 2023.</p> Βιογραφικό Σημείωμα <a href="https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36660923500"><img class="alignnone wp-image-16895" src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/sc-e1653384011461-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" /></a> <a href="https://scholar.google.gr/citations?user=5EnAh7cAAAAJ&hl=el"><img class="alignnone wp-image-16894" src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/google_scholar-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" /></a> <a href="https://www.researchgate.net/profile/George-Konteos" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-17061" src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/ResearchGate_mba_grvena-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" /></a>

Λοΐζου Ευστράτιος

Καθηγητής - Αντιπρόεδρος Τμήματος

Λοΐζου Ευστράτιος

Καθηγητής - Αντιπρόεδρος Τμήματος
Ο κος Ευστράτιος Λοΐζου κατέχει θέση  Καθηγητή και Αντιπροέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. <span style="text-decoration: underline;">Γνωστικό Αντικείμενο:</span> <a href="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/10/CV_Loizou-short-gr2023.doc" target="_blank" rel="noopener">Βιογραφικό Σημείωμα</a> <a href="https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55932123300" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-16895" src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/sc-e1653384011461-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" /></a> <a href="https://scholar.google.gr/citations?user=Bp-Q42kAAAAJ&hl=el" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-16894" src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/google_scholar-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" /></a> <a href="https://www.researchgate.net/profile/Efstratios-Loizou" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-17061" src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/ResearchGate_mba_grvena-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" /></a>  

Γιανναράκης Γρηγόριος

Αναπληρωτής Καθηγητής - Πρόεδρος Τμήματος

Γιανναράκης Γρηγόριος

Αναπληρωτής Καθηγητής - Πρόεδρος Τμήματος
Ο κος Γρηγόριος Γιανναράκης κατέχει θέση Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. <span style="text-decoration: underline;">Γνωστικό Αντικείμενο:</span> Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Εταιρική Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα <a href="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/06/CV_%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82.pdf" target="_blank" rel="noopener">Βιογραφικό Σημείωμα</a> <br clear="none" /><a href="https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26534099800" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-16895" src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/sc-e1653384011461-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" /> </a><a href="https://scholar.google.gr/citations?user=84kNbWMAAAAJ&hl=el" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-16894" src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/google_scholar-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" /></a><a href="https://scholar.google.gr/citations?user=84kNbWMAAAAJ&hl=el" target="_blank" rel="noopener"> </a><a href="https://www.researchgate.net/profile/Grigoris-Giannarakis" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-17061" src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/ResearchGate_mba_grvena-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" /></a>

Κώντσας Σταμάτιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Κώντσας Σταμάτιος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Ο κος Σταμάτιος Κώντσας κατέχει θέση Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. <span style="text-decoration: underline;">Γνωστικό Αντικείμενο:</span> Εφαρμοσμένη Οικονομική <a href="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/06/Konstas-Stamatis-CV.pdf" target="_blank" rel="noopener">Βιογραφικό Σημείωμα</a> <a href="https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=34971344300" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-16895" src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/sc-e1653384011461-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" />  </a><a href="https://scholar.google.com/citations?user=UoJ6pQEAAAAJ&hl=el" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-16894" src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/google_scholar-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" />  </a><a href="https://www.researchgate.net/profile/Stamatis-Kontsas-3" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-17061" src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/ResearchGate_mba_grvena-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" /></a>

Αδαμόπουλος Αντώνιος

Επίκουρος Καθηγητής

Αδαμόπουλος Αντώνιος

Επίκουρος Καθηγητής
<p>Ο κος Αντώνιος Αδαμόπουλος κατέχει θέση Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.</p>Γνωστικό αντικείμενο: Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Οικονομική ΑνάπτυξηΕρευνητικά ενδιαφέροντα: Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Μεθοδολογία Έρευνας, Οικονομικά της Ενέργειας, Οικονομικά του Τουρισμού, Οικονομικά της Εκπαίδευσης<p> </p><p><a href="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2022/07/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%91%CE%94%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3.pdf" target="_blank" rel="noopener">Βιογραφικό Σημείωμα</a></p><p><a href="https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=34972815700"><img src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/sc-e1653384011461-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" /></a> <a href="https://scholar.google.com/citations?user=Z32W118AAAAJ&hl=el&oi=ao"><img src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/google_scholar-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" /></a>  <a href="https://www.researchgate.net/profile/Antonios-Adamopoulos"><img src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/ResearchGate_mba_grvena-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" /></a></p>

Γουνόπουλος Ηλίας

Επίκουρος Καθηγητής

Γουνόπουλος Ηλίας

Επίκουρος Καθηγητής
<div class="content"> <div class="entry-content"> Ο κος Ηλίας Γουνόπουλος κατέχει θέση Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. <span style="text-decoration: underline;">Γνωστικό αντικείμενο:</span> Ψηφιακές δεξιότητες, Ηλεκτρονική μάθηση, Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης <a role="link" href="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/10/Σύντομο_ΒιογραφικόΝεο2023.pdf" target="" rel="noopener">Βιογραφικό Σημείωμα</a> <a href="https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56491178300"><img class="alignnone wp-image-16895" src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/sc-e1653384011461-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" /></a> <a href="https://scholar.google.com/citations?hl=el&user=H0niP-4AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate"><img class="alignnone wp-image-16894" src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/google_scholar-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" /></a> <a href="https://www.researchgate.net/profile/Elias-Gounopoulos-2" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-17061" src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/ResearchGate_mba_grvena-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" /></a> </div> </div>

Δεσπούδη Στέλλα

Επίκουρη Καθηγήτρια

Δεσπούδη Στέλλα

Επίκουρη Καθηγήτρια
Ο κα. Στέλλα Δεσπούδη κατέχει θέση Επίκουρη Καθηγήτριας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. <span style="text-decoration: underline;">Γνωστικό Αντικείμενο: </span>Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας <a href="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/05/Στέλλα-Δεσπούδη-CV-GR-23.pdf" target="_blank" rel="noopener">Βιογραφικό Σημείωμα</a> <a href="https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56916138200"><img class="alignnone wp-image-16895" src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/sc-e1653384011461-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" /></a> <a href="https://scholar.google.com/citations?user=Bcm5ksQAAAAJ&hl=en"><img class="alignnone wp-image-16894" src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/google_scholar-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" /></a>  <a href="https://www.researchgate.net/profile/Stella-Despoudi-2" target="_blank" rel="noopener"><img class="alignnone wp-image-17061" src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/ResearchGate_mba_grvena-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" /></a>

Συνδουκάς Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής

Συνδουκάς Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής
Ο κος Δημήτριος Συνδουκάς κατέχει θέση Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. <span style="text-decoration: underline;">Γνωστικό Αντικείμενο:</span> Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων και ψηφιακός μετασχηματισμός στη διοίκηση. <a href="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2022/07/Analit-Biogr-Syndoukas-D-GR.pdf">Βιογραφικό Σημείωμα</a> <a href="https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602253572"><img class="alignnone wp-image-16895" src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/sc-e1653384011461-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" /></a> <a href="https://scholar.google.com/citations?user=eEYTqCUAAAAJ&hl=el"><img class="alignnone wp-image-16894" src="https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/2023/09/google_scholar-150x150-1.png" alt="" width="52" height="52" /></a>
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο