Έναρξη υποβολής αιτήσεων:   28.02.2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων:   14.03.2024
Φορέας υλοποίησης:  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ιστοσελίδα:  https://ba.uowm.gr/

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει τα παρακάτω γνωστικά πεδία έρευνας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:

 1. Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου υπολογισμού δεικτών ανάλυσης κύκλου ζωής σε βιομηχανίες τροφίμων.
 2. Αειφορία και ανθρακικό αποτύπωμα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 3. Κυκλική εφοδιαστική αλυσίδα και χρήση νέων τεχνολογιών για τη μείωση των τροφικών αποβλήτων.
 4. Στελέχωση των Ελληνικών ξενοδοχειακών μονάδων μέσω ενός οργανωμένου κρατικού πλαισίου στήριξης.
 5. Επιχειρηματική Ηθική και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, στο χρονικό διάστημα 27-02-2024 έως 13-03-2024 να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 6ο ΧΛΜ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης Τ.Κ. 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού.
 4. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού.
 5. Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).
 6. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάκτες, πατήστε εδώ.
 7. Αποδεικτικά στοιχεία επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 8. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ. (εφόσον υπάρχουν)
 9. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (Ερευνητική Πρόταση)

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος στον Κανονισμό Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ τ.Β’ 4827/01-08-2023).

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενά στα τηλέφωνα 2462061605 ή 2462061604 ή 2462061614 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: ba@uowm.gr  Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 13:00.

 

O Πρόεδρος του Τμήματος

Γιανναράκης Γρηγόριος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Όλες οι Ανακοινώσεις >>

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο