Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 χρηματοδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης
φοιτητών 3μηνης χρονικής διάρκειας σε χώρες της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με επιλέξιμη ημερομηνία έναρξης μετακινήσεων από 01/02/2024 έως 31/07/2024.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023, τα παρακάτω:
α) Υπογεγραμμένη Αίτηση για Πρακτική Άσκηση
β) Βεβαίωση Αποδοχής από το Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής
γ) Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας
δ) Αναλυτική βαθμολογία
ε) Βεβαίωση Σπουδών ή Βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση
στ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+
2. Τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων για πρακτική
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις προϋποθέσεις καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης, οι φοιτητές μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: https://erasmus.uowm.gr/intrelations/erasmus/outgoing-students-placements/
Το Γραφείο Erasmus του Ιδρύματός παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση και ενημέρωση.
Ο επιστημονικώς υπεύθυνος του προγράμματος ERASMUS+ για το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηλίας Γουνόπουλος (egounopoulos@uowm.gr)
Επισυναπτόμενα Έγγραφα

Όλες οι Ανακοινώσεις >>

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο