Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 χρηματοδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών 2μηνης & 3μηνης χρονικής διάρκειας, ή μη χρηματοδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των τριών μηνών, σε χώρες της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ . Οι προκηρυσσόμενες θέσεις αφορούν:

  • Tο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, χρηματοδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης, με επιλέξιμη ημερομηνία έναρξης μετακινήσεων από 02/09/2024 έως 13/01/2025 (βλ. 7η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2024-2025 (CALL 2023))
  • Tο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με επιλέξιμη ημερομηνία έναρξης μετακινήσεων από 02/09/2024 έως 30/06/2025 (βλ. 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 2024-2025 (CALL 2024))

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 27 Μαϊου 2024 και ώρα 13:00, τα παρακάτω:

  • Υπογεγραμμένη Αίτηση για Πρακτική Άσκηση
  • Βεβαίωση Αποδοχής από το Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής
  • Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Βεβαίωση Σπουδών ή Βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή/και διαβατηρίου

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+
  2. Τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων για πρακτική

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις προϋποθέσεις καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης, οι φοιτητές μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: https://erasmus.uowm.gr/

Όλες οι Ανακοινώσεις >>

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο