Ομιλία με Θέμα «Επιχειρηματικότητα, Μισθωτή Απασχόληση και Αγορά Εργασίας» την Τρίτη 16 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00 μ.μ. με Ομιλητή τον Νάζο Αθανάσιο στο Μεγάλο Αμφιθέατρο
του Πανεπιστημίου στα Γρεβενά.

Περίληψη Παρουσίασης:
Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να ενημερωθούν οι φοιτητές που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και πρόκειται να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας, τι θα αντιμετωπίσουν σε ό,τι αφορά στην απασχόληση με εξαρτημένη σχέση εργασίας (μισθωτοί) ή με στη δημιουργία μιας επιχείρησης.

Στην παρουσίαση, θα πραγματοποιηθεί μια εκτενής αναφορά για τη δημιουργία επιχείρησης (ατομικής ή νομικού προσώπου), ανάλυση του ισχύοντος φορολογικού πλαισίου, των προγραμμάτων επιδότησης αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από έναν νέο επιχειρηματία τόσο προς το κράτος όσο και προς την εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής του δραστηριότητας.

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για διάφορα τεχνολογικά εργαλεία που θα τους βοηθήσουν στη διαχείριση της επιχείρησης τους, τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να διαχειριστούν το προσωπικό που θα απασχολούν, καθώς και το κόστος λειτουργίας.

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί και μία μικρή ενημέρωση για όσους απασχοληθούν με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας (έμμισθοι υπάλληλοι). Πιο αναλυτικά, ποια είναι τα μισθολογικά κριτήρια, τα χρονικά όρια εργασίας, ποιες οι υποχρεώσεις των εργοδοτών έναντι των εργαζομένων και το αντίστροφο.

Νάζος Α. Αθανάσιος
Οικονομολόγος
MSc in Accounting and Auditing
Λογιστικό Γραφείο
Φαρδυκάμπου 2 , 51100 Γρεβενά
Τηλ. 24620 80331 , Fax:24620 87363

Όλες οι Ανακοινώσεις >>

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο