Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οι επιτυχόντες, αφού υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στην εφαρμογή του Υπουργείου (eregister), θα την εκτυπώσουν και θα αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος  είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς, τα εξής:

  1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής (όχι επικυρωμένη μέσω ΚΕΠ ή το gov.gr)
  2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας
  3. Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  4. Πιστοποιητικό γεννήσεως, μόνο για τους άρρενες, ώστε να καταχωρηθεί ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων στην εφαρμογή της Γραμματείας

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 19/09/2023  ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/10/2023

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας/ Σχολή Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διεύθυνση: 6ο χλμ. Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης
Τ.Κ. 51100 Γρεβενά

Μετάβαση στο περιεχόμενο