Ανακοινώνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2023 θα διεξαχθούν κατατακτήριες εξετάσεις για Αποφοίτους Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας.

Οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων και υποβολής των αιτήσεων θα κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος  όπου θα οριστεί με νέα ανακοίνωση της Γραμματείας κατά τον μήνα Νοέμβριο 2023.

Τα μαθήματα που θα εξεταστούν οι διαγωνιζόμενοι και η εξεταστέα ύλη είναι:

 1. Αρχές στην Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Βασικές έννοιες, λειτουργίες και διακρίσεις οργανισμών
 • Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης
 • Συνεργασίες και Συνασπισμοί των Επιχειρήσεων
 • Οργάνωση και Μάνατζμεντ
 • Προγραμματισμός
 • Λήψη αποφάσεων
 • Θεμελιώδεις αρχές οργάνωσης
 • Ανάθεση δραστηριοτήτων
 • Στελέχωση
 • Παρακίνηση, διαχείριση αλλαγών
 • Έλεγχος
 • Ηγεσία
 • Νέες προκλήσεις και θέματα διοίκησης επιχειρήσεων (κοινωνική ευθύνη,
  εταιρική διακυβέρνηση, επιχειρηματική ηθική)

 

 1. Εισαγωγή στο δίκαιο
 • Εισαγωγή στο δίκαιο: Έννοια του δικαίου, ηθική – χρηστά ήθη- εθιμοτυπία, διαίρεση του δικαίου, πηγές του δικαίου
 • Γενικές αρχές του δικαίου: νόμος – έθιμο, ερμηνεία των κανόνων δικαίου, υποκείμενα του δικαίου, φυσικά – νομικά πρόσωπα, δικαίωμα, δικαιοπραξία, συμβάσεις, αιρέσεις – προθεσμία, αντιπροσώπευση – πληρεξουσιότητα, παραγραφή – αποσβεστική προθεσμία, καλή πίστη – συναλλακτική ηθική.

 

 1. Αρχές Μάρκετινγκ
 • Η Έννοια, οι Στόχοι και το Περιβάλλον του Μάρκετινγκ
 • Έρευνα Αγοράς-Σχεδιασμός της Έρευνας
 • Αγοραστική Συμπεριφορά του Καταναλωτή
 • Τμηματοποίηση της Αγοράς, Αγορά Στόχος και Τοποθέτηση Προϊόντος
 • Πολιτική του Προϊόντος- Εικόνα, Κύκλος και Εμπορικό Σήμα του Προϊόντος
 • Τιμολόγηση και Παράγοντες που επηρεάζουν την Στρατηγική Τιμολόγησης
 • Διανομή του Προϊόντος-Στρατηγική Δικτύων Διανομής και Μείγμα Μάρκετινγκ
 • Επικοινωνία και Προβολή του Προϊόντος-Δημόσιες Σχέσεις
 • Διαδικτυακό Μάρκετινγκ και Στρατηγικός Προγραμματισμός Μάρκετινγκ
 • Τεχνικές και Μέθοδοι Ανάλυσης στο Μάρκετινγκ

 

Στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να συμμετέχουν και οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού Έτους  των παρακάτω ειδικοτήτων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ ν.4186/2013

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING)
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ (Ν.2009/1992)

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ,ΔΙΑΦΗΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Marketing)
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Η Γραμματεία του Τμήματος

Όλες οι Ανακοινώσεις >>

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο