Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

 

Επώνυμο/Όνομα Θέση Ειδικότητα Τηλέφωνο e-mail
Ζέρβας Αθανάσιος Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό/Εργαστηριακός Καθηγητής (με απόσπαση) MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

MSc Εφαρμοσμένη Πληροφορική-Συστήματα Η/Υ

2462061616 aazervas@gmail.com