ΔΕΠ

 

Επώνυμο/Όνομα Θέση Ειδικότητα Τηλέφωνο e-mail
Κοντέος Γεώργιος

CV

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Οικονομική Ανάλυση 2462061624 gkonteos@uowm.gr
Συνδουκάς Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Προγραμματισμός Η/Υ και Ανάλυση Συστημάτων 2462061622 dsyndoukas@uowm.gr
Γιανναράκης Γρηγόριος Επίκουρος Καθηγητής Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2462061623 ggiannarakis@uowm.gr
Κώντσας Σταμάτιος Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένη Οικονομική 2462061619 skontsas@uowm.gr
Κοκκώνης Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΙοΤ, Haptics, Network Protocols 2462061626 gkokkonis@uowm.gr
Γουνόπουλος Ηλίας Λέκτορας Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 2462061625 egounopoulos@uowm.gr