Επώνυμο/Όνομα Θέση Ειδικότητα Τηλέφωνο e-mail
Μολασιώτης Βασίλειος Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)/Εργαστηριακός Καθηγητής 246206160X vmolasiotis@uowm.gr
Νικολάου Δημήτριος Προϊστάμενος Γραμματείας 2462061605 dnikolaou@uowm.gr
Ζέρβας Αθανάσιος Αποσπασμένος ως Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)/Εργαστηριακός Καθηγητής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,

Εφαρμοσμένη Πληροφορική – Συστήματα Υπολογιστών

2462061616 aazervas@gmail.com
Τασιοπούλου Μαρία Αποσπασμένη στη Γραμματεία 2462061604 ba@uowm.gr
Κωδωνάς Αλέξανδρος Γραμματέας 2462061604 ba@uowm.gr