Προσωπικό

Επώνυμο/Όνομα Θέση Ειδικότητα Τηλέφωνο e-mail
Κοντέος ΓεώργιοςCV Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Οικονομική Ανάλυση 2462061624 gkonteos@uowm.gr
Συνδουκάς Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Προγραμματισμός Η/Υ και Ανάλυση Συστημάτων 2462061622 dsyndoukas@uowm.gr
Γιανναράκης Γρηγόριος Επίκουρος Καθηγητής Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2462061623 ggiannarakis@uowm.gr
Κώντσας Σταμάτιος Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένη Οικονομική 2462061619 skontsas@uowm.gr
Κοκκώνης Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΙοΤ, Haptics, Network Protocols 2462061626 gkokkonis@uowm.gr
Γουνόπουλος Ηλίας Λέκτορας Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 2462061625 egounopoulos@uowm.gr
Επώνυμο/Όνομα Θέση Ειδικότητα Τηλέφωνο e-mail
Μολασιώτης Βασίλειος Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό/Εργαστηριακός Καθηγητής Ηλεκτρονικός Μηχανικός Π.Ε.MSc “ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ” 2462061614 vmolasiotis@uowm.gr
Επώνυμο/Όνομα Θέση Ειδικότητα Τηλέφωνο e-mail
Ζέρβας Αθανάσιος Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό/Εργαστηριακός Καθηγητής (με απόσπαση) MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/ΥMSc Εφαρμοσμένη Πληροφορική-Συστήματα Η/Υ 2462061616 aazervas@gmail.com

Διοικητικό

Α/Α Επώνυμο/Όνομα e-mail
1 Νικολάου Δημήτριος dnikolaou@uowm.gr
2 Τασιοπούλου Μαρία ba@uowm.gr
3 Κωδωνάς Αλέξενδρος ba@uowm.gr

Έκτακτοι

Α/Α Επώνυμο/Όνομα e-mail
1 Αδαμόπουλος Αντώνιος adamant@uom.gr
2 Αυλογιάρης Γεώργιος avlo2000@yahoo.gr
3 Καλογιαννίδης Σταύρος stavroskalogiannidis@gmail.com
4 Κωνσταντινίδης Αναστάσιος anastasioskonstantinidis@gmail.com
5 Ντιό Δέσποινα dntio@teiwm.gr
6 Σπανός Βασίλειος spanos7@yahoo.com