Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Πρόγραμμα Σπουδών για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Για τις αντιστοιχίες δείτε εδώ: Αντιστοιχίες2020 (excel) Αντιστοιχίες2020 (pdf) Αν είστε ΕΠΔΟ (Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία) και έχετε μπει πριν το 2012, θα κατεβάσετε και τις αντιστοιχίεςΕΠΔΟ Αν είστε ΕΠ (Επιχειρησιακή Πληροφορική) και έχετε μπει πριν το 2012, θα κατεβάσετε και τις αντιστοιχίεςΕΠ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α Κωδικ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Κατηγορία Θ Ε/ΑΠ ECTS
1 Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο ΓΥΥ Y 2 1 6
2 Μαθηματικά ΓΥΥ Y 3 6
3 Εισαγωγή στη Στατιστική ΓΥΥ Y 3 6
4 Λογιστική ΓΥΥ Υ 3 6
5 Μικροοικονομική Ι ΓΥΥ Y 3 6
Σύνολα: 14 1 30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α Κωδικ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Κατηγορία Θ Ε/ΑΠ ECTS
1 Εισαγωγή στο Δίκαιο ΓΥΥ Υ 3 6
2 Μικροοικονομική ΙΙ ΓΥΥ Υ 3 6
3 Εφαρμοσμένη Στατιστική ΓΥΥ Υ 2 1 6
4 Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΓΥΥ Υ 3 6
5 Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΓΥΥ Υ 3 6
Σύνολα: 14 1 30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α Κωδικ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Κατηγορία Θ Ε/ΑΠ ECTS
1 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΓΥΥ Υ 3 6
2 Προγραμματισμός Η/Υ ΓΥΥ Υ 2 1 6
3 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ΓΥΥ Υ 3 6
4 Εισαγωγή στην Οικονομετρία ΓΥΥ Υ 3 6
5 Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης ΓΥΥ Υ 2 1 6
Σύνολα: 13 2 30
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α Κωδικ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Κατηγορία Θ Ε/ΑΠ ECTS
1 Τεχνολογίες Πολυμέσων ΓΥΥ Υ 3 6
2 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία ΓΥΥ Υ 2 1 6
3 Διοίκηση έργων ΓΥΥ Υ 3 6
4 Κλαδική Λογιστική ΓΥΥ Υ 3 6
5 Αρχές Μάρκετινγκ ΓΥΥ Υ 3 6
Σύνολα: 14 1 30
Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α Κωδικ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Κατηγορία Θ Ε/ΑΠ ECTS
1 Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΕΥΥ Υ 3 6
2 Διοικητική Λογιστική ΓΥΥ Υ 3 6
3 Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών ΕΥΥ Υ 2 1 6
4 Μακροοικονομική ΓΥΥ Υ 3 6
5 Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων ΕΥΥ Υ 3 6
Σύνολα: 14 1 30
ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α Κωδικ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Κατηγορία Θ Ε/ΑΠ ECTS
1 Στρατηγική Επιχειρήσεων ΓΥΥ Υ 3 6
2 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΓΥΥ Υ 3 6
3 Βάσεις Δεδομένων Ι ΕΥΥ Υ 2 1 6
4 Εμπορικό Δίκαιο ΕΥΥ Υ 3 6
5 Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ ΓΥΥ Υ 3 6
Σύνολα: 14 1 30
Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α Κωδικ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Κατηγορία Θ Ε/ΑΠ ECTS
1 Υπολογιστική Νέφους ΕΥΥ Υ 3 6
2 Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΓΥΥ Υ 3 6
3 Επιχειρησιακή Έρευνα ΓΥΥ Υ 3 6
Επιλογή 2 μαθημάτων από μία εκ των κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (δύο από τα παρακάτω)
4 Βάσεις Δεδομένων ΙΙ ΕΔΕ ΥΕ 3 6
5 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός ΕΔΕ ΥΕ 3 6
6 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή και Ευχρηστία ΕΔΕ ΥΕ 3 6
7 Τεχνολογία Λογισμικού ΕΔΕ ΥΕ 3 6
8 Κοινωνιολογία ΕΔΕ ΥΕ 3 6
9 Συστήματα Διεκπεραίωσης Συναλλαγών ΕΔΕ ΥΕ 3 6
10 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΕΔΕ ΥΕ 3 6
Σύνολα: 15 0 30
Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων (δύο από τα παρακάτω)
4 Συμπεριφορά Καταναλωτή ΕΔΕ ΥΕ 3 6
5 Σύγχρονη Οικονομία Βαλκανικών και Παραευξείνιων Χωρών ΕΔΕ ΥΕ 3 6
6 Αναλογιστικά Μαθηματικά ΕΔΕ ΥΕ 3 6
7 Κοινωνιολογία ΕΔΕ ΥΕ 3 6
8 Σύγχρονη Ελληνική Οικονομία ΕΔΕ ΥΕ 3 6
9 Διοίκηση Οργανωσιακής Αλλαγής ΕΔΕ ΥΕ 3 6
Σύνολα: 15 0 30
Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (δύο από τα παρακάτω)
4 Διοίκηση Επισιτισμού ΕΔΕ ΥΕ 3 6
5 Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων ΕΔΕ ΥΕ 3 6
6 Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού ΕΔΕ ΥΕ 3 6
7 Έρευνα Τουριστικής Αγοράς ΕΔΕ ΥΕ 3 6
8 Τουριστική Πολιτική ΕΔΕ ΥΕ 3 6
9 Σχεδιασμός & Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών ΕΔΕ ΥΕ 3 6
10 Κοινωνιολογία ΕΔΕ ΥΕ 3 6
11 Επιχειρηματικά Σχέδια ΕΔΕ ΥΕ 3 6
12 Τουριστική Κοινωνιολογία ΕΔΕ ΥΕ 3 6
13 Αρχαιολογικός Τουρισμός ΕΔΕ ΥΕ 3 6
14 Διεθνείς Τουριστικές Συναλλαγές ΕΔΕ ΥΕ 3 6
Σύνολα: 15 0 24
Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α Κωδικ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία Κατηγορία Θ Ε/ΑΠ ECTS
1 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΥΥ Υ 3 6
2 Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας ΕΥΥ Υ 3 6
3 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακό Χάσμα ΓΥΥ Υ 3 6
Επιλογή 2 μαθημάτων από μία εκ των κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (δύο από τα παρακάτω)
4 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι ΕΔΕ ΥΕ 3 6
5 Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών ΕΔΕ ΥΕ 3 6
6 Δίκτυα Υπολογιστών ΕΥΥ ΥΕ 3 6
7 Αρχιτεκτονική Η/Υ ΕΔΕ ΥΕ 3 6
8 Λειτουργικά Συστήματα ΕΔΕ ΥΕ 3 6
9 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΔΕ ΥΕ 3 6
10 Πληροφορική στην Εκπαίδευση ΕΔΕ ΥΕ 3 6
11 Εξόρυξη Δεδομένων ΕΔΕ ΥΕ 3 6
Σύνολα: 15 0 30
Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων (δύο από τα παρακάτω)
4 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΕΔΕ ΥΕ 3 6
5 Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμοί και πολιτικές σύγκλισης ΕΔΕ ΥΕ 3 6
6 Μη-παραμετρική Στατιστική ΕΔΕ ΥΕ 3 6
7 Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας ΕΔΕ ΥΕ 3 6
8 Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές ΕΔΕ ΥΕ 3 6
9 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις ΕΔΕ ΥΕ 3 6
Σύνολα: 15 0 30
Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (δύο από τα παρακάτω)
4 Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας ΕΔΕ ΥΕ 3 6
5 Στρατηγικό Μάρκετινγκ στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία ΕΔΕ ΥΕ 3 6
6 Οινοτουρισμός ΕΔΕ ΥΕ 3 6
7 Ελληνική Οικονομία ΕΔΕ ΥΕ 3 6
8 Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου στον Τουρισμό ΕΔΕ ΥΕ 3 6
9 Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας ΙΙ ΕΔΕ ΥΕ 3 6
10 Τουριστική Νομοθεσία ΕΔΕ ΥΕ 3 6
11 Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη ΕΔΕ ΥΕ 3 6
12 Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό ΕΔΕ ΥΕ 3 6
13 Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΕΔΕ ΥΕ 3 6
14 Ιστορία της Τέχνης ΕΔΕ ΥΕ 3 6
Σύνολα: 15 0 30

Περιγραφή ΓΥΥ = Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά ΕΥΥ = Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά ΕΔΥ = Μαθήματα Ειδικότητας Υποχρεωτικά ΕΔE = Μαθήματα Ειδικότητας Επιλογής

Απαιτήσεις για λήψη πτυχίου:

Απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 5 μαθήματα ανά εξάμηνο, δηλαδή συνολικά σε 40 μαθήματα (40 μαθήματα x 6 ECTS = 240 ECTS ), και ειδικότερα απαιτείται:

  • Επιτυχής εξέταση σε όλα μαθήματα της κατηγορίας Υ (Υποχρεωτικά) που θα προσφέρονται στο ΠΣ (36 μαθήματα).
  • Επιτυχής εξέταση σε 4 μαθήματα της κατηγορίας ΥΕ (Επιλογής) του ΠΣ. Τα ΥΕ μαθήματα επιλέγουν οι φοιτητές του Ζ και Η εξαμήνου (2 ανά εξάμηνο) από μία από τις τρεις κατευθύνσεις: α) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, β) Διοίκηση Επιχειρήσεων, γ) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων. Εξυπακούεται ότι η επιλογή κατεύθυνσης θα είναι ίδια και για τα δύο εξάμηνα Ζ και Η.

Ο βαθμός του πτυχίου  ορίζεται ως ο απλός αριθμητικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Βαθμολογική κλίμακα:

5,00–6,49 «Καλώς»,  6,50–8,49 «Λίαν Καλώς», 8,50–10 «Άριστα».

Μετάβαση στο περιεχόμενο