Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΒΡΗΚΑ ΦΟΡΕΑ .Τι πρέπει να κάνω για να ξεκινήσω την Πρακτική μου Άσκηση;

Η διαδικασία έναρξης Πρακτικής Άσκησης ολοκληρώνεται σε τρία διαδοχικά στάδια:

 • ΦΑΣΗ Α’: Υποβολή δικαιολογητικών έναρξης – Έλεγχος – Έγκριση
 • ΦΑΣΗ Β’: Υπογραφή Συμβάσεων και Εντύπου-Ι Ωφελούμενου
 • ΦΑΣΗ Γ’:Διαδικασία καταχώρησης θέσεως πρακτικής άσκησης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ

 

ΤΙ ΚΑΝΩ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Μόλις παραλάβετε το φάκελο με τις τέσσερις (4) συμβάσεις και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, θα πρέπει να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες:

 1. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:Πηγαίνετε απευθείας στον φορέα απασχόλησης και υπογράφετε τις 4 συμβάσεις (1 σύμβαση κρατάτε εσείς, 1 σύμβαση ο φορέας απασχόλησης και οι υπόλοιπες 2 συμβάσεις για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης)
 2. ΕΡΓΑΝΗ: Υπενθυμίζετε -ενημερώνετε τον φορέα απασχόλησης για την υποχρέωση να κάνει αναγγελία της σύμβασης σας, συμπληρώνοντας το έντυπο Ε3.5 στο ΕΡΓΑΝΗ, πριν την ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής_(SOS)!!! 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  Σημειώστε το στο επάνω μέρος της σύμβασης ή δώστε τον στον φορέα απασχόλησης (θα το χρειαστεί για την συμπλήρωση του εντύπου Ε3.5 στο ΕΡΓΑΝΗ)

 1. ΑΤΛΑΣ:Υπενθυμίζετε – ενημερώνετε τον φορέα απασχόλησης για την δημοσίευση θέσης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/ και μόλις σας δώσει τον Κωδικό θέσης τον κοινοποιείτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (δηλ. τον αποστέλλετε με email, σημειώνοντας το όνομα σας και τον αριθμό μητρώου που έχετε)
 • Στο ΑΤΛΑΣ ο φορέας απασχόλησης δημοσιεύει μία θέση Πρακτικής για την ειδικότητά σας
 • Πραγματοποιείτε “Είσοδο”, εισάγοντας τους κωδικούς που έχετε από το Τμήμα τους
 • Τέλος, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, ολοκληρώνει την αντιστοίχηση της θέσης με τον ασκούμενο φοιτητή

Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω, τότε στις επόμενες ημέρες, θα πρέπει να προσκομίσετε ή να επιστραφούν (μέσω κούριερ) στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Δ/νση Κοίλα Κοζάνης 50100) τα παρακάτω:

 • οι δύο (2) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (υπογεγραμμένες και με σφραγίδα από τον φορέα απασχόλησης)
 • το ΕΝΤΥΠΟ Ε3.5 από το ΕΡΓΑΝΗ. Θα το ζητήσετε από τον φορέα απασχόλησης να το εκτυπώσει, να το υπογράψει και σφραγίσει και να σας το παραδώσει μαζί με τις συμβάσεις. SOS_Αν δεν το έχουμε δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή!!!
 • το ΕΝΤΥΠΟ-Ι_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ, είναι ένα ερωτηματολόγιο που συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, το υπογράφετε και το επιστρέφετε μαζί με τα παραπάνω
 • ο Κωδικός της δημοσιευμένης θέσης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ  http://atlas.grnet.gr/ (θα σας το δώσει ο φορέας απασχόλησς, εφόσον έχει ήδη δημοσιεύσει τη θέση στο ΑΤΛΑΣ. Η συγκεκριμένη διαδικασία στο ΑΤΛΑΣ μπορεί να γίνει και μετά την έναρξη, καθώς δεν υπάρχει η αυστηρή προθεσμία όπως στο ΕΡΓΑΝΗ να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη)

Για όποια διευκρίνιση χρειαστείτε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω email είτε μέσω τηλεφώνου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ είναι η καταχώρηση της θέσεως της Π.Α. στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ (αφού εγκριθεί η θέση): Για να πραγματοποιηθεί καταχώρηση της πρακτικής στο σύστημα ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/ θα πρέπει ο φοιτητής να πραγματοποιήσει ΕΙΣΟΔΟ με τους κωδικούς της Σχολής του, καθώς επίσης ο φορέας απασχόλησης να πραγματοποιήσει ΕΓΓΡΑΦΗ (εφόσον δεν έχει ήδη εγγραφεί) και κατόπιν να δημιουργήσει/δημοσιεύσει θέση για την ειδικότητα του φοιτητή. Στη συνέχεια, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης προχωρά σε δέσμευση της θέσεως της ΠΑ και αντιστοίχηση με τον ασκούμενο φοιτητή/φοιτήτρια. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής του συστήματος ΑΤΛΑΣ τηλ. 210-7724390 http://atlas.grnet.gr/ (email: helpdek@atlas.grnet.gr” style=”color: rgb(6, 139, 189);”>helpdek@atlas.grnet.gr” style=”color: rgb(6, 139, 189);”>helpdek@atlas.grnet.gr” style=”color: rgb(6, 139, 189);”>helpdek@atlas.grnet.gr” style=”color: rgb(6, 139, 189);”>helpdek@atlas.grnet.gr) ή με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης .

Πώς θα βρω και θα επιλέξω φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης;

Για να βρείτε και να επιλέξετε φορέα προτείνεται να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 1. Εντοπισμός επαγγελματικού πεδίου

Ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη σας για την επιλογή του φορέα υποδοχής είναι ο εντοπισμός του επαγγελματικού πεδίου που σας ενδιαφέρει. Συνυπολογίστε δηλαδή ζητήματα και πτυχές όπως:

 • Ποιους μακροπρόθεσμους στόχους θέτετε
 • Τι στόχους έχετε για αμέσως μετά το πτυχίο (πχ εάν θα κάνετε μεταπτυχιακό ή θα αναζητήσετε δουλειά)
 • Ποια είναι η επαγγελματική σταδιοδρομία που θέλετε να επιδιώξετε
 • Ποιο πεδίο σας ενδιαφέρει
 • Σε τι είστε καλή/καλός

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του προγράμματος ΕΣΠΑ είναι στη διάθεση των φοιτητών για υποστήριξη τόσο όσον αφορά την αναζήτηση φορέων υποδοχής όσο και για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 1. Αναζήτηση πιθανών φορέων – διερεύνηση του πεδίου

Αναζητήστε πληροφορίες, ιδέες και συμβουλές από:

 • Το πληροφοριακό σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας) https://dasta.teiwm.gr
 • Το σύστημα υποστήριξης της πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ “ΑΤΛΑΣ” http://atlas.grnet.gr/Για να εισέλθετε στο σύστημα ΑΤΛΑΣ χρησιμοποιείστε τους κωδικούς με τους οποίους έχετε πρόσβαση στο σύστημα της γραμματείας.
 • Τους Καθηγητές του τμήματός σας λαμβάνοντας υπόψη πάντα το γνωστικό αντικείμενο που σας  ενδιαφέρει
 • Δικούς σας ανθρώπους που μπορεί να δουλεύουν στον χώρο
 • Φυσικά μέσω του internet/μηχανές αναζήτησης/συγκεκριμένες ιστοσελίδων εταιρειών

 

 1. Επικοινωνία με τους φορείς

Επικοινωνήστε με τον φορέα που σας ενδιαφέρει τηλεφωνικά, με email ή ακόμη καλύτερα επισκεφτείτε τον από κοντά. Αν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση επιδιώξτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. Οι μεγάλες εταιρείες έχουν καλή γνώση των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης που υλοποιούνται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στις μεγάλες επιχειρήσεις τις περισσότερες φορές υπάρχουν συγκεκριμένα στελέχη στα τμήματα ανθρωπίνου δυναμικού που ασχολούνται με την πρακτική άσκηση τα οποία χειρίζονται και το σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Κατά την επικοινωνία με τον φορέα ενημερώστε τον για τα εξής:

 • Την ειδικότητά σας και σε ποιο τμήμα της εταιρείας σας ενδιαφέρει να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση
 • Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ (π.χ ότι ένα μέρος της αμοιβής και της ασφάλισης σας θα καλύπτεται από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ)
 • Το ωράριο και τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης όπως αναγράφονται στην Ειδική Σύμβαση Εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθείτε αναλυτικά για το αντικείμενο στο οποίο θα απασχοληθείτε αν πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση εκεί. Τέλος, καταγράψτε τα στοιχεία επικοινωνίας με το αρμόδιο στέλεχος (ονοματεπώνυμο, αρμοδιότητες, τηλέφωνο, email). Aν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση ζητήστε τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού ή του στελέχους που χειρίζεται ζητήματα πρακτικής άσκησης και όχι για παράδειγμα του υπευθύνου του εργαστηρίου.

Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι πολλοί από τους φορείς υποδοχής και ειδικά οι μεγάλες εταιρείες ζητούν από τους φοιτητές πριν την έναρξη μιας μελλοντικής συνεργασίας να μελετήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα ή να περάσουν από συνέντευξη μέσω skype. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης πριν από κάθε περίοδο αιτήσεων διοργανώνει σεμινάρια σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής και παρουσίας σε συνέντευξη επιλογής προσωπικού. Το βιογραφικό σας σημείωμα βέβαια μπορεί να σταλεί στον φορέα κατά την πρώτη επικοινωνία ανεξάρτητα αν σας το ζητήσει ή όχι, αφού αποτελεί δείγμα επαγγελματισμού και δημιουργείτε θετική εντύπωση.

 1. Επιλογή των φορέων που θα προτείνετε στην αίτησή σας

Για να επιλέξετε τελικά τους φορείς που θα προτείνετε:

 • Δημιουργείστε μια λίστα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε φορέα
 • Συνυπολογίστε πρακτικά ζητήματα (π.χ. ωράριο, μετακινήσεις, κ.α.)
 • Σκεφτείτε αν τελικά η πρακτική άσκηση εκεί θα λειτουργήσει προς όφελός σας
 • Αποφασίστε!

Καλή επιτυχία!!!

 

Βήματα Έναρξης

Επιλογή Φορέα

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΑΣΚΗΣΗ-ΟΑΕΔ-7-12-2020

Skip to content