Νέο – Ανακοίνωση για το μάθημα Βάσεις Δεδομένων ΙΙ με τον Διδάσκων Καραγιάννη Ιωάννη

Ακυρώνεται η σημερινή εξέταση του μαθήματος Βάσεις Δεδομένων ΙΙ και θα βγει νέα ανακοίνωση για την εξέταση του.

 

Η εξέταση του μαθήματος Βάσεις Δεδομένων ΙΙ θα γίνει μέσω του exams.uowm.gr την Τετάρτη 22/09/2021 και ώρα 19:00-21:00.

 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος

Πίνακες Αξιολόγησης για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022

Μπορείτε να δείτε τους Πίνακες Αξιολόγησης για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους του Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022 παρακάτω:

 1. Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο
 2. Λογιστική
 3. Διοικητική Λογιστική
 4. Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων
 5. Επιχειρησιακή Έρευνα
 6. Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
 7. Αρχαιολογικός Τουρισμός
 8. Επιχειρηματικά Σχέδια

 

 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος

Προσωρινό – Πρόγραμμα Εξεταστικής και Ανακοίνωση για την Εξ’ Αποστάσεως Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020-2021

Οι φοιτητές όλων των εξαμήνων κατά την διάρκεια των εξ’ αποστάσεων εξετάσεων τους θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την ακαδημαϊκή ταυτότητα (ΠΑΣΟ) ή την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο για την επιβολή τους στο εκάστοτε εικονικό μάθημα για να τους επιτραπεί η είσοδος και η εξέταση τους.

(ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ) Η διαδικασία για να εξεταστείτε είναι να εισέλθετε στο https://exams.uowm.gr/ με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, μετέπειτα να συνδεθείτε στο μάθημα όπου εξετάζεστε, στην συνέχεια στην εικονική αίθουσα ΖΟΟΜ για να γίνει η ταυτοποίηση σας. στην συνέχεια να κάνετε την ταυτοποίηση χρήστη δηλαδή τον κώδικα δεοντολογίας και στο τέλος είναι η εξέταση του μαθήματος για να ολοκληρώσετε με την διαδικασία.

Όσοι/ες επιθυμείτε να πάρετε βεβαίωση συμμετοχής για τις άδειες (της εργασίας σας ή για το στρατό) στις εξετάσεις θα στέλνετε email στην Γραμματεία του Τμήματος (al.kodonas@uowm.gr) και θα του αποστέλλεται μέσω email ή courier (με χρέωση δική σας).

 

Το προσωρινό πρόγραμμα της εξεταστικής 2020-2021 πατήστε εδώ: Εξεταστική Σεπτεμβρίου

 

Καλή Επιτυχία σε όλους και σε όλες!!!!

 

Η Γραμματεία του Τμήματος

Ανακοίνωση για την Εξεταστική Διαδικασία Μαθημάτων Τουριστικής Κατεύθυνσης με τον Διδάσκων Βασίλειο Σπανό

1ο Μάθημα: “Σχεδιασμός & Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών”
2ο Μάθημα: “Τουρισμός & Περιφερειακή Ανάπτυξη”
3ο Μάθημα: “Ειδικές & Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού”

Για την εξεταστική των παραπάνω μαθημάτων, για τον Σεπτέμβριο, παρακαλώ όπως ληφθούν υπόψη τα κάτωθι:

 1. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του e-class (Πανεπιστημίου). Συνεπώς, μεριμνήστε για τους κωδικούς πρόσβασης σας.
 2. Η σύνδεση στην πλατφόρμα του Zoom, στην αίθουσα ba4, Link: https://zoom.us/my/uowm.ba4 Meeting ID: 632-468-4016, θα πραγματοποιείται από τον καθένα σας 15′ πριν την ορισθείσα ώρα έναρξης της εξέτασης, με βάση το πρόγραμμα & μέχρι 1′ πριν την ορισθείσα ώρα έναρξης της εξέτασης. Μετά την ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος, δεν θα είστε σε θέση να εισέλθετε στο Zoom.

Ο Διδάσκων

Δρ Βασίλειος Σπανός

Ανακοίνωση για τις Βεβαιώσεις Συμμετοχής στην Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021

Όσοι/ες επιθυμείτε να πάρετε βεβαίωση συμμετοχής για τις άδειες στο τέλος των μαθημάτων σας της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου για την εργασίας σας ή για το στρατό, θα στέλνετε email στο email του Υπεύθυνου (al.kodonas@uowm.gr) και θα σας αποστέλλεται μέσω email ή courier (με χρέωση δική σας).

Θα πρέπει να αναφέρετε στο email σας, τα παρακάτω:

 1.  Καθηγητής του Μαθήματος
 2.  Ημερομηνία του Μαθήματος
 3.  Μάθημα που Εξεταστήκατε
 4.  Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Μητρώο

 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος