Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Επώνυμο/Όνομα Θέση Ειδικότητα Τηλέφωνο e-mail
Μολασιώτης Βασίλειος CV Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό/Εργαστηριακός Καθηγητής Ηλεκτρονικός Μηχανικός Π.Ε. MSc “ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ” 2462061614 vmolasiotis@uowm.gr

 

Skip to content