Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οι φοιτητές του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορεί να φοιτήσουν  σε ένα άλλο ακαδημαϊκό ίδρυμα ή να εργαστούν σε μια ευρωπαϊκή χώρα μέσω του προγράμματος Erasmus +.

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027. Το πρόγραμμα  ενισχύει τις προσπάθειές του για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται σε περισσότερους συμμετέχοντες και σε ευρύτερο φάσμα οργανισμών, εστιάζοντας στον ποιοτικό του αντίκτυπο και συμβάλλοντας σε κοινωνίες πιο συνεκτικές, με μεγαλύτερο οικολογικό  προσανατολισμό και καλύτερα ψηφιακά προετοιμασμένες.

To τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει ορίσει ως υπεύθυνο του προγράμματος Erasmus+ το μέλος Δ.Ε.Π.:

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι κάτοχος του πανεπιστημιακού χάρτη Erasmus 2021-2027.

Erasmus Charter Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Institutional Erasmus Code: G KOZANI02

Erasmus Policy Statement

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  του προγράμματος:

erasmus.uowm.gr

ERASMUS +

Οι φοιτητές του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορεί να φοιτήσουν  σε ένα άλλο ακαδημαϊκό ίδρυμα ή να εργαστούν σε μια ευρωπαϊκή χώρα μέσω του προγράμματος Erasmus +. 

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027. Το πρόγραμμα  ενισχύει τις προσπάθειές του για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται σε περισσότερους συμμετέχοντες και σε ευρύτερο φάσμα οργανισμών, εστιάζοντας στον ποιοτικό του αντίκτυπο και συμβάλλοντας σε κοινωνίες πιο συνεκτικές, με μεγαλύτερο οικολογικό  προσανατολισμό και καλύτερα ψηφιακά προετοιμασμένες.

To τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει ορίσει ως υπεύθυνο του προγράμματος Erasmus+ το μέλος Δ.Ε.Π.:

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι κάτοχος του πανεπιστημιακού χάρτη Erasmus 2021-2027.

Erasmus Charter Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Institutional Erasmus Code: G KOZANI02

Erasmus Policy Statement

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  του προγράμματος:

erasmus.uowm.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο