Εγκαταστάσεις και Εργαστήρια

Εγκαταστάσεις

• Το τμήμα στεγάζεται στη Μυρσίνα Γρεβενών, σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις οι οποίες εγκαινιάστηκαν το 2010 (η οριστική παράδοση έγινε τον Δεκέμβριο του 2012)• Τα κτίρια είναι τοποθετημένα σε ένα χώρο 120 στρεμμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει και υπαίθριο χώρο στάθμευσης. Συνδέονται μεταξύ τους με οπτική ίνα και έχουν πλήρη εξοπλισμό δικτύωσης και ελέγχου των παραμέτρων λειτουργίας του κτιρίου (τα κτίρια ελέγχονται από κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή).
•Ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός των κτιρίων είναι άριστος.
•Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας και τα 3 αμφιθέατρα έχουν πλήρη μικροφωνική – ηχητική εγκατάσταση, εξοπλισμό προβολής, μηχανήματα αναπαραγωγής βίντεο.
•Τα εργαστήρια πέρα από τον εξοπλισμό των αιθουσών διδασκαλίας διαθέτουν πλήρη ηλεκτρολογική – ηλεκτρονική εγκατάσταση, εγκατάσταση δικτύωσης, εκτυπωτές και Η/Υ με το απαραίτητο λογισμικό.

Οι εγκαταστάσεις σε αριθμούς

ΧΩΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΜΒΑΔΟΝ
ΚΤΙΡΙΟ Β 2.743
ΑΙΘΟΥΣΕΣ 12 1.045
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 8 418
ΓΡΑΦΕΙΑ 4 100
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
1.180
ΚΤΙΡΙΟ Α 3.060
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ 3 830
ΓΡΑΦΕΙΑ 29 590
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 490
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
1.150
ΣΥΝΟΛΟ 5.803