Διοικητικό Προσωπικό

Α/Α Επώνυμο/Όνομα e-mail
1 Νικολάου Δημήτριος dnikolaou@uowm.gr
2 Κωδωνάς Αλέξανδρος ba@uowm.gr & aff00200@uowm.gr
3 Κεσίδου Νίνα ba@uowm.gr & aff01252@uowm.gr

Ώρες συνεργασίας με Φοιτητές – Κοινό:  Καθημερινά 11:00 – 13:00