Εξέταση εργαστηρίων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ Ι και ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΙΙ (κ.Τεστέμπαση)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ Ι -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Οι φοιτητές που ανήκουν στο τμήμα του εργαστηρίου ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ Ι -Ε θα εξεταστούν την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019  17:00 – 19:00. Η παράδοση των εργασιών και της παρουσίασης θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 10.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΙΙ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Οι φοιτητές που ανήκουν στο τμήμα του εργαστηρίου ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΙΙ -Ε θα εξεταστούν την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019  15:00 – 17:00. Η παράδοση των εργασιών και της παρουσίασης θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 10.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας».

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος:

Πρόσκληση

Δήλωση για εξετάσεις εργαστηρίων Σεπτέμβριος 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

 

Οι φοιτητές που ΔΕΝ παρακολούθησαν κανονικά σε εργαστηριακά τμήματα το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 (γιατί τα έχουν ξανά-παρακολουθήσει), και επιθυμούν να εξεταστούν για τον Σεπτέμβριο 2019, καλούνται να το δηλώσουν στην διεύθυνση e-mail: teigrev2019@gmail.com

Οι φοιτητές θα πρέπει στο e-mail που θα στείλουν να δηλώσουν:

– το Ονοματεπώνυμό τους,

– τον Αριθμό Μητρώου τους (με τον κωδικό τμήματος: EP ή GP ή GF),

– τα εργαστηριακά μαθήματα για τα οποία ενδιαφέρονται να εξεταστούν και γράφηκαν σε αυτά μέσω του TEI-OnLine (με ηλεκτρονική εγγραφή στην αρχή του εξαμήνου)

– και τη διεύθυνση Email τους.

Δηλώσεις θα γίνονται δεκτές ΜΕΧΡΙ και την Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019.

Στη συνέχεια, θα ανακοινωθούν οι ημέρες και ώρες εξέτασης των φοιτητών στην ιστοσελίδα του τμήματος από τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς των εργαστηρίων.

Τα Εργαστήρια του ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ εξαμήνου είναι τα εξής:

Α’ εξάμηνο: Αρχές Πληροφορικής(Ε).

Γ’ εξάμηνο: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης(Ε),   Αγγλική Ορολογία Ι(Ε).

Ε’ εξάμηνο: Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών Ι(Ε),   Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός(Ε),   Βάσεις Δεδομένων Ι(Ε),   Διοίκηση Επισιτισμού ΙΙ(Ε).

Ζ’ εξάμηνο: Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών ΙΙ(Ε),   Δίκτυα Υπολογιστών(Ε).

Τα Εργαστήρια του ΕΑΡΙΝΟΥ εξαμήνου είναι τα εξής: 

Β’ Εξάμηνο: Λογιστική ΙΙ(Ε)

Δ’ Εξάμηνο:  Προγραμματισμός Η/Υ(Ε),   Διοίκηση Επισιτισμού Ι(Ε)

ΣΤ’ Εξάμηνο:  Ασφάλεια και Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων(Ε),   Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών(Ε),   Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό(Ε)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1) Την παραπάνω δήλωση θα κάνουν ΜΟΝΟ οι φοιτητές που ΔΕΝ παρακολούθησαν κανονικά σε κάποιο εργαστηριακό τμήμα το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

2) Για να δικαιούνται εξέτασης χωρίς παρακολούθηση, πρέπει να έχουν ΗΔΗ ξανά παρακολουθήσει το εργαστήριο και να έχουν κοπεί από βαθμό (όχι από απουσίες).

3) Για να δικαιούνται εξέτασης, πρέπει να έχουν δηλώσει το εργαστηριακό μάθημα στο φετινό Χειμερινό ή Εαρινό εξάμηνο μέσω του TEI-OnLine (ηλεκτρονική δήλωση στην αρχή του εξαμήνου), δηλαδή το όνομά τους να υπάρχει στο βαθμολόγιο του εργαστηριακού μαθήματος στο TEI-OnLine.

4) Στην παραπάνω διεύθυνση e-mail θα γίνονται δεκτές δηλώσεις ΚΑΙ για τα εργαστήρια του Χειμερινού ΚΑΙ του Εαρινού εξαμήνου (δηλαδή των εξαμήνων: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).