Ανακοίνωση για την Εξ’ Αποστάσεως Εξεταστική Περίοδο Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Οι φοιτητές όλων των εξαμήνων κατά την διάρκεια των εξ’αποστάσεων εξετάσεων τους θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την ακαδημαϊκή ταυτότητα (ΠΑΣΟ) ή την αστυνομικής τους ταυτότητα ή διαβατήριο για την επιβολή τους στο εκάστοτε εικονικό μάθημα για να τους επιτραπεί η είσοδος και η εξέταση τους.

(ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ) Η διαδικασία για να εξεταστείτε είναι να εισέλθετε στο https://exams.uowm.gr/ με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, μετέπειτα να συνδεθείτε στο μάθημα όπου εξετάζεστε, στην συνέχεια στην εικονική αίθουσα ΖΟΟΜ για να γίνει η ταυτοποίηση σας. στην συνέχεια να κάνετε την ταυτοποίηση χρήστη δηλαδή τον κώδικα δεοντολογίας και στο τέλος είναι η εξέταση του μαθήματος για να ολοκληρώσετε με την διαδικασία.

Όσοι/ες επιθυμείτε να πάρετε βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις θα στέλνει email στην Γραμματεία του Τμήματος και θα του αποστέλλεται μέσω email ή courier (με χρέωση δική σας).

Καλή Επιτυχία!!!!

 

                                                                                                                                                                                                              Από τη Γραμματεία του Τμήματος

                                                                                                                                                                                                      Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενά

Νέο – Προσωρινό Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Το προσωρινό πρόγραμμα της εξεταστικής 2019-2020 πατήστε εδώ: Εαρινό Εξάμηνο

 

 

ΥΓ: Μικροοικονομική Ι αφορά ΜΟΝΟ για τους φοιτητές του Πρώην ΤΕΙ.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος

Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Σας παραθέτουμε την Ύλη των Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 1. Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Βασικές έννοιες, λειτουργίες και διακρίσεις οργανισμών
 • Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης
 • Συνεργασίες και Συνασπισμοί των Επιχειρήσεων
 • Οργάνωση και Μάνατζμεντ
 • Προγραμματισμός
 • Λήψη αποφάσεων
 • Θεμελιώδεις αρχές οργάνωσης
 • Ανάθεση δραστηριοτήτων
 • Στελέχωση
 • Παρακίνηση, διαχείριση αλλαγών
 • Έλεγχος
 • Ηγεσία
 • Νέες προκλήσεις και θέματα διοίκησης επιχειρήσεων (κοινωνική ευθύνη, εταιρική διακυβέρνηση, επιχειρηματική ηθική)

 

2.  Εισαγωγή στο δίκαιο

 • Εισαγωγή στο δίκαιο: Έννοια του δικαίου, ηθική – χρηστά ήθη- εθιμοτυπία, διαίρεση του δικαίου, πηγές του δικαίου
 • Γενικές αρχές του δικαίου: νόμος – έθιμο, ερμηνεία των κανόνων δικαίου, υποκείμενα του δικαίου, φυσικά – νομικά πρόσωπα, δικαίωμα, δικαιοπραξία, συμβάσεις, αιρέσεις – προθεσμία, αντιπροσώπευση – πληρεξουσιότητα, παραγραφή – αποσβεστική προθεσμία, καλή πίστη – συναλλακτική ηθική.

 

3. Αρχές Μάρκετινγκ

 • Η Έννοια,οι Στόχοι και το Περιβάλλον του Μάρκετινγκ
 • Έρευνα Αγοράς-Σχεδιασμός της Έρευνας
 • Αγοραστική Συμπεριφορά του Καταναλωτή
 • Τμηματοποίηση της Αγοράς, Αγορά Στόχος και Τοποθέτηση Προϊόντος
 • Πολιτική του Προϊόντος- Εικόνα, Κύκλος και Εμπορικό Σήμα του Προϊόντος
 • Τιμολόγηση και Παράγοντες που επηρεάζουν την Στρατηγική Τιμολόγησης
 • Διανομή του Προϊόντος-Στρατηγική Δικτύων Διανομής και Μείγμα Μάρκετινγκ.
 • Επικοινωνία και Προβολή του Προϊόντος-Δημόσιες Σχέσεις
 • Διαδικτυακό Μάρκετινγκ και Στρατηγικός Προγραμματισμός Μάρκετινγκ
 • Τεχνικές και Μέθοδοι Ανάλυσης στο Μάρκετινγκ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Κατατακτηρίων
 2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
 3. Πτυχίο ή Αναλυτική Βαθμολογία

Οι αιτήσεις για τις εξετάσεις και οι ημερομηνίες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν σε νεότερη ανακοίνωση.

Η Γραμματεία του Τμήματος