Πίνακες Αξιολόγησης για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021

Μπορείτε να δείτε τους Πίνακες Αξιολόγησης όπως αναρτήθηκαν και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Τμήματος με αριθμό πρωτοκόλλου 1283/16-07-2020.

Τα μαθήματα που δεν βρίσκονται στους Πίνακες Αξιολόγησης είτε θα διδαχθούν από Μόνιμους Καθηγητές είτε θα ανατεθούν μέσω του προγράμματος “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας” και ως εκ τούτου δεν αξιολογήθηκαν.

Η επιτροπή αξιολογήσεων-ενστάσεων θα συνεδριάσει την Δευτέρα 20-07-2020 για να οριστικοποιήσει τους Πίνακες.

  1. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
  4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
  5. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
  6. ΚΛΑΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
  7. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
  8. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  9. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ