Συχνές Ερωτήσεις για Πρωτοετείς Φοιτητές

 1. Πότε και πώς γίνονται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών που περάσανε στο Οργάνωσης  και Διοίκησης Επιχειρήσεων;
  Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ:

Δείτε εδώ πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές εγγραφές όλων των φοιτητών

 1. Πότε ξεκινάνε τα μαθήματα;
  Σας ενημερώνουμε πως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 ξεκινούν τα μαθήματα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας με τη χρήση του λογισμικού ΖΟΟΜ, βάσει του ωρολόγιου προγράμματος που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματός .Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση εδώ
 1. Πού μπορώ να βρω τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος; 
  Ο Οδηγός σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων βρίσκεται εδώ
 1. Θα πρέπει να μεταβώ στα Γρεβενάη, στη γραμματεία του τμήματος για να ολοκληρώσω την εγγραφή μου;
  Οι εγγραφές θα γίνονται και φέτος ηλεκτρονικά και ΔΕΝ ΧΡΕΑΖΕΤΑΙ μετάβαση του φοιτητή στα Γρεβενά για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του. Οι διαγραφές μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως με αποστολή των δικαιολογητικών ταχυδρομικά ή μέσω courier.
 1. Πώς μπορώ να παραλάβω τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική γραμματεία (http://students.uowm.gr);
  Για τους πρωτοετείς φοιτητές θα βγει ανακοίνωση όταν θα είναι έτοιμη η διαδικασία. Προς το παρόν δεν μπορούν οι πρωτοετείς να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης. Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή σας, και βγεί η σχετική φετινή ανακοίνωση σε λίγες ημέρες, οι κωδικοί βγαίνουν από το σύστημα αν ακολουθήσετε τις διαδικασίες που περιγράφονται εδώ.
 1. Εάν είμαι φοιτητής- φοιτήτρια του τμήματος και φέτος πέρασα σε άλλο Τμήμα, πώς μπορώ να κάνω τη διαγραφή μου από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων;

Μπορείτε να κάνετε τη διαγραφή σας με δύο τρόπους:

 • Μέσα από τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής, όπου κατά την καταχώρηση της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης θα δηλώσετε τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είστε ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτήστε ταυτόχρονα τη διαγραφή σας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Στην περίπτωση αυτή, όταν ολοκληρωθούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές, το Υπουργείο στέλνει τις σχετικές αιτήσεις διαγραφής στα Τμήματα και η διαδικασία διεκπεραιώνεται υπηρεσιακά, ανάμεσα στις δύο γραμματείες.

Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναγράφετε “Επιθυμώ τη διαγραφή μου από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, διότι ……………………………………………… (θα αναφέρετε το λόγο που ζητάτε τη διαγραφή).

Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να μας επιστρέψετε την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα (πάσο) και να τακτοποιήσετε τυχόν εκκρεμμότητες με το Τμήμα και το Πανεπιστήμιό μας (επιστροφή κάρτας σίτισης, επιστροφή βιβλίων, εφόσον τα έχετε δανειστεί, στη Βιβλιοθήκη, επιστροφή δωματίου στη φοιτητική εστία κλπ).

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η διαγραφή σας θα είναι οριστική και δεν θα μπορείτε για κανένα λόγο να επιστρέψετε ξανά στο Τμήμα

 1. Πέρασα στο Τμήμα, αλλά επιθυμώ αναστολή φοίτησης, τι πρέπει να κάνω;

Οι αιτήσεις για διακοπή (αναστολή) φοίτησης υποβάλλονται στη Γραμματεία Τμήματος κατά την έναρξη του ακαδ. εξαμήνου.

Ο φοιτητής/τρια υποβάλλει (ηλεκτρονικά / με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο / ταχυδρομικά / αυτοπροσώπως / μέσω ΚΕΠ) αίτηση διακοπής φοίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος, για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμεί και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου (μέχρι 8) σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Σημειώνεται ότι, οι φοιτητές/τριες που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, χάνουν την φοιτητική ιδιότητα καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής. Μετά τη λήξη της, επανέρχονται στο Τμήμα, με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που κατείχαν.

 

O/Η πρωτοετής φοιτητής/τρια υποβάλλει αίτηση διακοπής φοίτησης εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικής εγγραφής.

Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. σοβαρή ασθένεια).

Δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης διακοπής φοίτησης κάποιος/α φοιτητής/τρια, εάν έχει ήδη λάβει βεβαίωση σπουδών πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. σοβαρή ασθένεια).

Ο/Η φοιτητής/τρια του Β’ και μεγαλύτερων εξαμήνων υποβάλλει αίτηση διακοπής φοίτησης κατά την προθεσμία ανανέωσης εγγραφών εξαμήνου που ορίζει με σχετική ανακοίνωσή της η Γραμματεία του Τμήματος, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. σοβαρή ασθένεια).

Η αίτηση περιλαμβάνει το αιτούμενο χρονικό διάστημα αναστολής και είναι προαιρετική η αναφορά των λόγων σε αυτή.

Συμπληρώνεται η επισυναπτόμενη αίτηση και κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος ή αποστέλλεται με e-mail (με το γνήσιο της υπογραφής του/της φοιτητή/τριας) στο ba@uowm.gr ή στο fax: 24620-61603.

Προκειμένου να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση διακοπής φοίτησης , ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να επιστρέψει στη Γραμματεία τη Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.

Σε περίπτωση που έχει ήδη δοθεί στον/στην αιτούντα/ουσα Βεβαίωση Σπουδών, η Γραμματεία ζητάει την επιστροφή της και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει κατατεθεί σε εξωτερικό φορέα, προκειμένου να εκδώσει τη Βεβαίωση Διακοπής Φοίτησης. Εάν έχει κατατεθεί σε εξωτερικό φορέα, απευθύνει γραπτό μήνυμα στον/στην αιτούντα/ουσα για τη δέσμευση του/της με την κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης στη Γραμματεία, ότι θα την αποσύρει.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περίπτωση σοβαρών και εξαιρετικών περιπτώσεων.

 1. Αν χρειαστεί του χρόνου να φοιτήσω στη σχολή, θα δημιουργηθεί πρόβλημα αν δεν δηλώσω τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου φέτος;
  Η γραμματεία συμπληρώνει αυτόματα την δήλωση του φοιτητή για το πρώτο εξάμηνο. Πέραν αυτής της δήλωσης για τα επόμενα εξάμηνα ο φοιτητής χρειάζεται να κάνει από μόνος του δήλωση μαθημάτων στη γραμματεία ή με τους κωδικούς του στην ηλεκτρονική γραμματεία (http://students.uowm.gr)
 1. Πώς μπορώ να βγάλω φοιτητικό πάσο (ακαδημαϊκή ταυτότητα);
  Προς το παρόν οι πρωτοετείς φοιτητές δεν μπορούν να βγάλουν ακαδημαϊκή ταυτότητα. Θα υπάρξει εκ νέου ανακοίνωση.
  Μπορείτε να εκδώσετε φοιτητικό πάσο (ακαδημαϊκή ταυτότητα) μέσω της ιστοσελίδας: http://academicid.minedu.gov.gr/
 2. Μέχρι πότε μπορώ να πάρω συγγράμματα (βιβλία) και από πού; Η διαδικασία απόκτησης συγγραμμάτων γίνεται στην ιστοσελίδα http://eudoxus.gr. Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος. Θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική γραμματεία.
 1. Αν έχω στείλει τα δικαιολογητικά μου στη γραμματεία, θα χρειαστεί να κάνω κάτι άλλο; Θα χρειαστεί να έρθω στα Γρεβενά αυτοπροσώπως; 
  Αν δεν φοιτήσετε, δεν χρειάζεται να έρθετε στα Γρεβενά. Όλα τα δικαιολογητικά (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, διαδικασία διαγραφής κλπ) μπορείτε να τα λαμβάνετε μετά από αίτησή σας στα ΚΕΠ ή μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας http://students.uowm.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας.
 1. Τι γίνεται με τις μετεγγραφές; Μπορεί να πάρω μετεγγραφή σε άλλο τμήμα; Πρέπει να έρθω στα Γρεβενά;
  Οι ημερομηνίες των μετεγγραφών καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και ανακοινώνονται στη σελίδα μας. Η αίτηση για μεταγραφή υποβάλετε ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας με τον ηλεκτρονικό κωδικό που έχει αποκτήσει ο φοιτητής
 1. Έχω καλέσει επανειλημμένα τη γραμματεία και δεν απαντάει κάνεις; μπορώ να βρω κανέναν, τι μπορώ να κάνω;
  Η γραμματεία είναι υποστελεχωμένη και ειδικά τις ημέρες και τις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού με δυσκολία μπορεί να ανταποκριθεί στον αυξημένο φόρτο. Αποφύγετε να καλείτε ώρες εξυπηρέτησης κοινού 11:00 – 13:00. Εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλέφωνα ή μπορείτε να στείλετε e-mail στο αντίστοιχο τμήμα. Προτιμήστε την ηλεκτρονική επικοινωνία. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Γραμματείας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορείτε να τα βρείτε εδώ.
 1. Τι υπηρεσίες παρέχει το Πανεπιστήμιο και που μπορώ να τις βρώ;

 • Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας βρίσκονται εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Π.Α.) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

ΦΟΡΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΦΟΡΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας), ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) μέσω ΕΣΠΑ, και καλεί τους φοιτητές/τις φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση και να επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά έναρξης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ)*.

Υπενθυμίζεται ότι η πρακτική για τους φοιτητές που είχαν εισαχθεί στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας παραμένει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και έχει διάρκεια έξι μήνες.

 

>> Διαδικασίες, απαραίτητα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Φοιτητή/ Φοιτήτριας
 2. Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα Απασχόλησης
 3. Οικογενειακό (και ατομικό) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (φωτοαντίγραφο Φ/Α)
 4. Βεβαίωση Απόδοσης Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) (φωτοαντίγραφο Φ/Α)
 5. Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον φοιτητή/την φοιτήτρια
 6. (προαιρετικό)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει επιπλέον κοινωνικά κριτήρια ειδικών περιπτώσεων (όπως π.χ. αναπηρία φοιτητή ή ατόμου της οικογένειας, ορφάνια από 1 γονέα ή 2 γονείς, πολύτεκνη οικογένεια)

Τα δικαιολογητικά έναρξης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή να τα κατεβάσετε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. https://dasta.teiwm.gr

 • H αποζημίωση και η ασφαλιστική κάλυψη των ασκούμενων φοιτητών/φοιτητριών αναφέρονται αναλυτικά στο δείγμα της σύμβασης που είναι αναρτημένη στη σελίδα https://dasta.teiwm.gr
 • Οι θέσεις αφορούν κατά προτεραιότητα τον ιδιωτικό τομέα.

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ.Π.Α.

Η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να γίνει στο γραφείο πρακτικής, στη γραμματεία του τμήματος, ή μέσω courier στη διεύθυνση:

        ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης
Τ.Κ. 51100  ΓΡΕΒΕΝΑ (Πρακτική Άσκηση – ΕΣΠΑ)

ή     με αποστολή των σκαναρισμένων εγγράφων μέσω email στη διεύθυνση:

 praktikigrevena@uowm.gr

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλέφωνο:    6932520901

E-mail:             praktikigrevena@uowm.gr

 

 

 1. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς φορείς υποδοχής και θέσεις Π.Α. μέσω:

 • του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, τις αναρτημένες ανακοινώσεις στον ιστότοπο https://dasta.teiwm.gr
 • του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης “ΑΤΛΑΣ” http://atlas.grnet.gr/.
 • επίσης, μπορούν κι οι ίδιοι φοιτητές/φοιτήτριες να προτείνουν φορείς απασχόλησης στους οποίους θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι στη διάθεση των φοιτητών/φοιτητριών για συμβουλευτική υποστήριξη τόσο όσον αφορά την αναζήτηση φορέων απασχόλησης όσο και για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

>> ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Για τους μήνες του χειμερινού εξαμήνου, οι ημερομηνίες έχουν ως εξής:  

Β’ Περίοδος: προθεσμία υποβολής μέχρι 10/10/2020 για έναρξη Π.Α. 1/11/2020
Γ’ Περίοδος: προθεσμία υποβολής μέχρι 10/11/2020 για έναρξη Π.Α. 1/12/2020 

Για το επόμενο χρονικό διάστημα (εαρινό εξάμηνο), θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο οι σχετικές ημερομηνίες.

>> Αξιολόγηση και ‘Έγκριση αιτήσεων – Κριτήρια Επιλογής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών/φοιτητριών πραγματοποιείται από την τριμελή επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία έχει και την ευθύνη για την διαδικασία επιλογής.

Στην περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των υποβληθέντων αιτήσεων σε σχέση με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε η τριμελής επιτροπή που έχει οριστεί προχωρά στην αξιολόγηση των αιτήσεων βάσει των κριτηρίων επιλογής που έχει θεσπίσει το Τμήμα.

Το κάθε κριτήριο έχει επί μέρους μόρια. Συγκεκριμένα:

1ον) Συνολικό εισόδημα: μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Συνολικό εισόδημα σε € Μόρια
0-5000 40
5001-10.000 35
10.001-15.000 30
15.001-20.000 25
20.001-25.000 20
25.001-30.000 15
30.001-35.000 10
35.001-40.000 5
40.001 και πάνω 0

2ον) Ακαδημαϊκά κριτήρια:  μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Αριθμός περασμένων μαθημάτων Μόρια
39 & 40 40
37 & 38 36
35 & 36 32
33 & 34 28
31 & 32 24
29 & 30 20
27 & 28 16
25 & 26 12
23 & 24 8
21 & 22 4

3ον) Κοινωνικά: μετέχει με 20% στο σύνολο.

Σε περίπτωση που συντρέχουν διάφορες περιπτώσεις τα μόρια που μπορεί να πάρει κανείς δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 20.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Κοινωνικό ζήτημα Μόρια
Αναπηρία φοιτητή  (του ιδίου) 10
Αναπηρία ατόμου της οικογένειας 5
Ορφάνια από 1 γονέα 5
Ορφάνια από 2 γονείς 10
Πολύτεκνοι 5

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α.

Γουνόπουλος Ηλίας

Λέκτορας

Γρεβενά, 20 Αυγούστου 2020

* Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και χρηματοδοτείται από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Η πράξη αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ – Χειμερινό 2019

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Π.Α.) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Π.Α.) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας), ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) μέσω ΕΣΠΑ, και καλεί τους φοιτητές/τις φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση και να επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά έναρξης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ)*.

Υπενθυμίζεται ότι η πρακτική για τους φοιτητές που είχαν εισαχθεί στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας παραμένει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και έχει διάρκεια έξι μήνες.

 

>> Διαδικασίες, απαραίτητα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Φοιτητή/ Φοιτήτριας Έντυπο Ε01
 2. Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα Απασχόλησης Έντυπο Ε02
 3. Οικογενειακό (και ατομικό) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (φωτοαντίγραφο Φ/Α)
 4. Βεβαίωση Απόδοσης Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) (φωτοαντίγραφο Φ/Α)
 5. Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον φοιτητή/την φοιτήτρια
 6. (προαιρετικό)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει επιπλέον κοινωνικά κριτήρια ειδικών περιπτώσεων (όπως π.χ. αναπηρία φοιτητή ή ατόμου της οικογένειας, ορφάνια από 1 γονέα ή 2 γονείς, πολύτεκνη οικογένεια)

Τα δικαιολογητικά έναρξης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή να τα κατεβάσετε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. https://dasta.teiwm.gr

 • H αποζημίωση και η ασφαλιστική κάλυψη των ασκούμενων φοιτητών/φοιτητριών αναφέρονται αναλυτικά στο δείγμα της σύμβασης που είναι αναρτημένη στη σελίδα https://dasta.teiwm.gr
 • Οι θέσεις αφορούν κατά προτεραιότητα τον ιδιωτικό τομέα.
 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ.Π.Α.

Η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να γίνει στο γραφείο πρακτικής, στη γραμματεία του τμήματος, ή μέσω courier στη διεύθυνση:

        ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης
Τ.Κ. 51100  ΓΡΕΒΕΝΑ (Πρακτική Άσκηση – ΕΣΠΑ)

ή     με αποστολή των σκαναρισμένων εγγράφων μέσω email στη διεύθυνση: pgteiwm@gmail.com

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλέφωνο:    6932520901

E-mail:            pgteiwm@gmail.com

 

 

 1. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς φορείς υποδοχής και θέσεις Π.Α. μέσω:

 • του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, τις αναρτημένες ανακοινώσεις στον ιστότοπο https://dasta.teiwm.gr
 • του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης “ΑΤΛΑΣ” http://atlas.grnet.gr/.
 • επίσης, μπορούν κι οι ίδιοι φοιτητές/φοιτήτριες να προτείνουν φορείς απασχόλησης στους οποίους θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι στη διάθεση των φοιτητών/φοιτητριών για συμβουλευτική υποστήριξη τόσο όσον αφορά την αναζήτηση φορέων απασχόλησης όσο και για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

>> ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Για τους μήνες του χειμερινού εξαμήνου, οι ημερομηνίες έχουν ως εξής:  

Α Περίοδος: προθεσμία υποβολής μέχρι 10/9/2020 για έναρξη Π.A. 1/10/2020
Β’ Περίοδος: προθεσμία υποβολής μέχρι 10/10/2020 για έναρξη Π.Α. 1/11/2020
Γ’ Περίοδος: προθεσμία υποβολής μέχρι 10/11/2020 για έναρξη Π.Α. 1/12/2020 

Για το επόμενο χρονικό διάστημα (εαρινό εξάμηνο), θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο οι σχετικές ημερομηνίες.

>> Αξιολόγηση και ‘Έγκριση αιτήσεων – Κριτήρια Επιλογής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών/φοιτητριών πραγματοποιείται από την τριμελή επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία έχει και την ευθύνη για την διαδικασία επιλογής.

Στην περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των υποβληθέντων αιτήσεων σε σχέση με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε η τριμελής επιτροπή που έχει οριστεί προχωρά στην αξιολόγηση των αιτήσεων βάσει των κριτηρίων επιλογής που έχει θεσπίσει το Τμήμα.

Το κάθε κριτήριο έχει επί μέρους μόρια. Συγκεκριμένα:

1ον) Συνολικό εισόδημα: μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Συνολικό εισόδημα σε € Μόρια
0-5000 40
5001-10.000 35
10.001-15.000 30
15.001-20.000 25
20.001-25.000 20
25.001-30.000 15
30.001-35.000 10
35.001-40.000 5
40.001 και πάνω 0

2ον) Ακαδημαϊκά κριτήρια:  μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Αριθμός περασμένων μαθημάτων Μόρια
39 & 40 40
37 & 38 36
35 & 36 32
33 & 34 28
31 & 32 24
29 & 30 20
27 & 28 16
25 & 26 12
23 & 24 8
21 & 22 4

3ον) Κοινωνικά: μετέχει με 20% στο σύνολο.

Σε περίπτωση που συντρέχουν διάφορες περιπτώσεις τα μόρια που μπορεί να πάρει κανείς δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 20.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Κοινωνικό ζήτημα Μόρια
Αναπηρία φοιτητή  (του ιδίου) 10
Αναπηρία ατόμου της οικογένειας 5
Ορφάνια από 1 γονέα 5
Ορφάνια από 2 γονείς 10
Πολύτεκνοι 5
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α.

Γουνόπουλος Ηλίας

Λέκτορας

Γρεβενά, 20 Αυγούστου 2020

* Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και χρηματοδοτείται από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Η πράξη αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΣΠΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2020

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΦΟΡΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΦΟΡΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ_

 

Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ – Χειμερινό 2019