Ανακοίνωση σχετικά για Βεβαιώσεις Σπουδών για τους Φοιτητές του Τμήματος μας

Με την παραλαβή του ιδρυματικού λογαριασμού, ΜΟΝΟ ο φοιτητής ή φοιτήτρια μπορεί να υποβάλλει αίτημα μέσω email στην Γραμματεία του Τμήματος μας για βεβαιώσεις σπουδών, πιστοποιητικά για την στρατολογία, βεβαιώσεις πρακτικής και αναλυτικές βαθμολογίες αναφέροντας τα παρακάτω:

  1. Ονοματεπώνυμο
  2. Αριθμός μητρώο (είναι το username σας)

 

Η Γραμματεία του Τμήματος

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών με την κ. Τσακστάρα Βαϊτσα

Λόγω τεχνικού προβλήματος του exams, οι παρακάτω φοιτητές του (GP):

GP00333

GP00315

GP00344

GP00388

GP00349

GP00331

GP00311

GP00273

GP00345

GP00265

GP00364

θα δώσετε το μάθημα στις 14:00 και θα συνδεθείτε στο ΖΟΟΜ στο link: https://zoom.us/my/uowm.ba4 και Meeting ID:632-468-4016

 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος

Ανακοίνωση για του Ιδρυματικούς Λογαριασμούς των Πρωτοετών Φοιτητών του Ιδρύματος

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους ιδρυματικούς σας λογαριασμούς μπαίνοντας εδώ: https://noc.uowm.gr/www/newstudents/

 

Για οποιαδήποτε Βεβαίωση θέλετε να αιτηθείτε θα γίνετε από την Δευτέρα 12/10/2020 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ EMAIL.

 

 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος

Ανακοίνωση για την Έναρξη Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 – Υγειονομικά Πρωτόκολλα

Δείτε τα παρακάτω

Πρωτόκολλο covid-19 – Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021 για Φοιτητικές Εστίες

Πρωτόκολλο covid-19 – Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021

Ανακοίνωση Έναρξη Χειμερινού Εξαμήνου

 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος

Εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την Φ.153/130532/Α5/29-9-2020 Υπουργική Απόφαση, δίνεται η δυνατότητα «ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής» για τους εισαγόμενους στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε.. Οι υποψήφιοι, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19, μπορούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας ταχυδρομικής αποστολής με προθεσμία έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται, για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, στην  Φ.152/126892/Α5/23 -09-2020.