Ανακοίνωση για το μάθημα Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων – ΑΠ με τον κ. Ζέρβα Αθανάσιο

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων – ΑΠ (ασκήσεις πράξεις) δεν θα πραγματοποιηθεί ξανά για το υπόλοιπο του εαρινού εξαμήνου.

 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος

Ανακοίνωση σχετικά με την Διεξαγωγή των μαθημάτων Διοίκηση Έργων και Στρατηγική Επιχειρήσεων την Τρίτη 13 Απριλίου

Τα μαθήματα Διοίκηση Έργων και Στρατηγική Επιχειρήσεων δεν θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 13 Απριλίου λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση τους θα γίνει την Παρασκευή 16 Απριλίου τις παρακάτω ώρες:

Διοίκηση Έργων: 13:00-15:00 στην αίθουσα ΒΑ2 και Meeting ID: 342-534-2702
Στρατηγική Επιχειρήσεων: 15:00-17:00 αίθουσα ΒΑ3 και Meeting ID: 416-673-4943

Ο Διδάσκων
Κώντσας Σταμάτης

Αναπλήρωση μαθήματος Βάσεις Δεδομένων Ι την Τετάρτη 14-04-2021 και ώρα 16:00-18:00

Η αναπλήρωση του μαθήματος Βάσεις Δεδομένων Ι (Διδάσκων: κος Ηλίας Γουνόπουλος) θα διεξαχθεί την Τετάρτη  14/04/2021 στις 16:00-18:00 στην αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.ba3 και Meeting ID: 416-673-4943

 

 

Ο Διδάσκων

Γουνόπουλος Ηλίας