Αναπλήρωση του Μαθήματος Επιχειρησιακή Έρευνα

Αναπληρώνεται το μάθημα Επιχειρησιακή Έρευνα με την Διδάσκουσα Ντιό Δέσποινα την Δευτέρα 16/05/2022 και ώρα 12:00-15:00.

 

 

 

Η Διδάσκουσα

Ντιό Δέσποινα