Αναπλήρωση του μαθήματος Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Αναπληρώνεται το μάθημα Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων με την Διδάσκων Κολύδα Ανδρέα ως εξής:

 

  • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, 19/05/2022 ώρα 15:00-18:00
  • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, 26/05/2022 ώρα 15:00-18:00

 

 

Ο Διδάσκων

Κολύδας Ανδρέας