Αναπλήρωση Μαθημάτων Διοίκηση Έργων και Στρατηγική Επιχειρήσεων

Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων 1) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 2) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ που δεν είχαν πραγματοποιηθεί στις αρχές του εαρινού εξαμήνου, θα γίνουν τις παρακάτω ημερομηνίες:
 
  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:  17/05/22  09:00 -12:00 & 24/05/22 09:00 -12:00

 

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ: 17/05/22  12:00-15:00 & 24/05/22  12:00-15:00
 
 
 
 
Ο Διδάσκων
Κώντσας Σταμάτης